Kurser

  • Orienteringskurs 50p
  • Ergonomi 100p
  • Service och Bemötande 100p
  • Material och miljö 100p
  • Städservice 100p
  • Yrkessvenska 100p
  • SFI/Grundläggande svenska som andra språk

Arbetsförlagt lärande (APL)

I din yrkesutbildning ingår praktik. Minst 70 procent av dina studier sker på en arbetsplats. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att hitta en bra APL-plats. I vissa fall kan det vara så att din APL- plats ligger långt från din bostad.

 

På din arbetsplats får du en handledare som stöttar dig. Du arbetar samma tider som din handledare vilket kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller måste arbeta på kvällar och helger.

Publicerad: 2022-05-25
Senast uppdaterad: 2022-09-27