Kan jag söka en lärlingsutbildning?

Du kan söka en lärlingsutbildning om du:

  • Är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år)
  • Är folkbokförd i en av Göteborgsregionens 13 kommuner

Beroende på vilken utbildning du söker kan du behöva vissa förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Hur lång är en lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildningarna varierar mellan 5 och 18 månader (400-1600 poäng). Hur länge du studerar beror på vilken utbildning du väljer att läsa.

Hur vet jag om jag har blivit antagen?

Om din ansökan godkänns kan du bli kallad till intervju. Intervjun är andra steget i vårt urval och här ser vi om utbildningen passar dig. Om du blir antagen får du en kallelse till en orienteringskurs. Har du ett annat modersmål än svenska får du stöd i svenska språket (yrkessvenska).

Vad behöver jag veta innan jag läser en lärlingsutbildning?

För vissa av våra utbildningar måste du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Det är först när du blivit antagen som du behöver visa detta utdrag. Du beställer ditt utdrag hos Polisen.

Vi arbetar med olika aktörer från arbetsmarknaden i våra yrkesutbildningar. Det innebär att utbildningen anpassas efter marknadens behov. Under din utbildning kommer du följa din handledares arbetstider vilket kan innebära att du behöver arbeta helger och kvällar.

Publicerad: 2022-05-25
Senast uppdaterad: 2023-05-22