För att vara behörig till utbildningen behöver du kunskaper som motsvarar godkänt betyg i följande kurser:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska


Du kan inte läsa den här utbildningen om du redan har studerat motsvarande utbildning.

Publicerad: 2022-10-11
Senast uppdaterad: 2022-10-11