Samarbeta med oss

Två personer tittar på en skärm där den ene pekar på något.

Är ert företag i behov av kompetensförsörjning? Är ni företaget som ser den ömsesidiga nyttan med att erbjuda en praktikplats?

Då är ett samarbete med Campus Mölndal något för er. Att utbilda sig som lärling är det bästa sättet att ta del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste tekniken i branschen. Du är med och formar din kanske framtida medarbetare och lär ut denne om den kultur du vill ha på din arbetsplats. Du hjälper människor in i arbetslivet och för din samhällssatsning får du statlig ersättning.

Lärlingsutbildningar i samarbete med näringslivet är något som verkligen är på gång i hela landet. Arbetsmarknaden är i förändring och behovet av kompetens ökar vilket har gjort att Skolverket inspirerar till dessa initiativ med arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Utbildningsutbud

Vi har lärlingsutbildningar inom många olika branscher där det finns möjlighet för ert företag att samarbeta med oss. Nästa utbildningsstart är augusti 2023 inom följande utbildningar:

  • Hotellmedarbetare med språkstöd
  • Lokalvårdare med språkstöd
  • Säljare livsmedelsbutik med språkstöd
  • Frisör med och utan språkstöd
  • Lager och logistik med och utan språkstöd

Om elevernas ansökan godkänns kan de bli kallade på en intervju. Som företag blir ni erbjudna att delta på dessa tillfällen. Ni blir även bjudna till utbildningsstarten för att presentera ert företag, er profil och vilken värdegrund ni värnar om. På detta sätt kan ni lära känna de antagna eleverna och det hjälper skolan att kunna matcha rätt elev till rätt arbetsplats.

Elever med ett annat modersmål kommer att få undervisning i svenska språket samt branschsvenska.

Campus Mölndal kan utbilda till APL-handledare om önskemål finns.

På arbetsplatsen har eleven en handledare. Bara den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt anses vara lämplig får anlitas som handledare.

Handledaren ska kunna ges möjlighet att genomföra den webbaserade handledarkursen på Skolverkets hemsida. Arbetsgivaren får 3 500 kronor per uppvisat intyg på slutförd kurs gällande en eller flera elever med samma handledare.

Publicerad: 2022-05-25
Senast uppdaterad: 2022-09-23