På arbetsplatsen har eleven en handledare. Bara den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som i övrigt anses vara lämplig får anlitas som handledare.

Handledaren ska kunna ges möjlighet att genomföra den webbaserade handledarkursen på Skolverkets hemsida. Arbetsgivaren får 3 500 kronor per uppvisat intyg på slutförd kurs gällande en eller flera elever med samma handledare.

Publicerad: 2022-05-25
Senast uppdaterad: 2022-08-09