Om elevernas ansökan godkänns kan de bli kallade på en intervju. Som företag blir ni erbjudna att delta på dessa tillfällen. Ni blir även bjudna till utbildningsstarten för att presentera ert företag, er profil och vilken värdegrund ni värnar om. På detta sätt kan ni lära känna de antagna eleverna och det hjälper skolan att kunna matcha rätt elev till rätt arbetsplats.

Elever med ett annat modersmål kommer att få undervisning i svenska språket samt branschsvenska.

Campus Mölndal kan utbilda till APL-handledare om önskemål finns.

Publicerad: 2022-05-25
Senast uppdaterad: 2022-07-06