Solcellsmontör med och utan språkstöd

Vill du vara med och bygga det hållbara samhället?

Då är denna utbildning perfekt för dig. Som solcellsmontör kommer du arbeta med omställningen till en hållbar energiförsörjning. Efter utbildning kommer kunna vara fullt redo att börja arbeta med montage av solcellsanläggningar.

 • Längd 880 poäng utan språkstöd / 1080 poäng med språkstöd
 • Kursstart 10 januari 2022
 • Studietakt 100 %
 • Studieort Mölndal
 • Studiemedel Du är berättigad att söka studiemedel
 • Språkstöd Utbildningen är till för dig som inte är klar med svenska som andraspråk
 • Sista ansökningsdatum Ansökningen är stängd

Utbildningen innehåller alla de väsentliga moment du behöver lära dig för att kunna arbeta som montör av solceller. Detta innefattar exempelvis grundläggande ellära, solcellsteknik, olika takkonstruktioner och montagesystem samt hur arbetet utförs på ett säkert sätt.

Kurser - Utan språkstöd

 • Orienteringskurs
 • Husbyggnadsprocess
 • Husbyggnad 1
 • Hållbart samhällsbyggande
 • Energiteknik 1
 • Ellära
 • Specialyrken 1

Kurser - Med språkstöd

 • Orienteringskurs
 • Husbyggnadsprocess
 • Husbyggnad 1
 • Hållbart samhällsbyggande
 • Energiteknik 1
 • Ellära
 • Specialyrken 1
 • Yrkessvenska
 • Svenska som andraspråk - grundläggande

I din yrkesutbildning ingår praktik. Det betyder att du genomför en del av din utbildning på en arbetsplats. På din arbetsplats har du en handledare som stöttar dig och du måste följa handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller måste arbeta på kvällar och helger. Du får vara redo på att din APL- plats kan ligga långt från din bostad.

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen ger dig. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska bli antagen till utbildningen utan språkstöd gäller det att du har godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande.

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik

För att kunna bli antagen till utbildningen med språkstöd gäller det att du:

 • Har godkänt betyg i SFI D
 • Inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk

Arbetet innebär en del tunga lyft och arbete på hög höjd förekommer. Du behöver klara detta för att kunna genomföra utbildningen.

Läromedel ligger på cirka 1500 kronor.

Campus Mölndal
Krokslätts Fabriker 12 A
431 37 Mölndal
031-315 31 30
campus@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad