Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

 

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt betyg eller motsvarande i följande kurser:

  • Svenska eller svenska som andraspråk, grundläggande nivå
  • Engelska, grundläggande nivå
  • Matematik 1a

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra. Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

 

Körkort och egen bil är en stor fördel men inget krav. Du kan behöva visa ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna börja din APL.

 

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.


Publicerad: 2024-01-10
Senast uppdaterad: 2024-01-09