Kurser

  • Orienteringskurs 80 p
  • Husbyggnadsprocess 200 p
  • Husbyggnad 1 100 p
  • Husbyggnad 2 200 p
  • Hållbart samhällsbyggande 100 p
  • Specialyrken 1 100 p

Arbetsförlagt lärande (APL)

I din yrkesutbildning ingår praktik. Minst 70 procent av dina studier sker på en arbetsplats. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att hitta en bra APL-plats. I vissa fall kan det vara så att din APL-plats ligger långt från din bostad.

På din arbetsplats har du en handledare som stöttar dig och du måste följa handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller arbeta kvällar och helger. Du får vara beredd att din APL-plats kan ligga långt från din bostad och att du får arbeta utomhus i alla slags väder.

Publicerad: 2024-01-10
Senast uppdaterad: 2024-01-09