Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Du får möjlighet att utvecklas och få nya kunskaper tillsammans med lärare och studiekamrater.

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt. På skolan gör du en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Detta sker utifrån dina behov och tidigare kunskaper. Hur länge du läser varje ämne beror på dina förkunskaper. När du är klar med en kurs får du ett betyg eller ett intyg.

Vad kan jag studera?

Du kan studera inom särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå (motsvarande träningsskola och grundsärskola), eller gymnasial nivå (motsvarande gymnasiesärskola).

Vilka kurser erbjuds i Mölndal?

Kurser på träningsskolenivå

För dig som tidigare har läst inom träningsskolan.

Kurser på grundläggande nivå

För dig som saknar kunskaper motsvarande grundsärskolan och kanske har läst inom gymnasiesärskolans individuella program.

Kurser på gymnasial nivå

För dig som saknar kunskaper på gymnasial nivå och kanske har läst inom gymnasiesärskolans nationella program.

Du hittar alla våra kurser i kurskatalogen.

Information om ansökan

Ansökan till särskild utbildning kan göras när som helst under året. Alla ansökningar till särskild utbildning för vuxna görs genom en studie- och yrkesvägledare, som också kan ge dig mer information om särskild utbildning för vuxna. Du kan också få hjälp att planera dina studier och fylla i en ansökan.

Kontakt studie- och yrkesvägledare

My Olsén Thorley
Studie- och yrkesvägledare för särvux
my.olsen-thorley@molndal.se

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

LADDA NER

Arrow-right

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-09-14 14.15