SFI - svenska för invandrare

Du lär dig tala, läsa, skriva och förstå svenska. Du tränar på att använda svenska i vardagslivet, arbetslivet och i samhället.

Du som studerar SFI på Campus Mölndal har 15 timmar schemalagda studier per vecka. Du kan också studera på kvällstid - 3 timmar per vecka. Dessutom kan du läsa på distans eller flexibelt om du har datorvana och läser kurs 3 C eller D.

Utbildningen är gratis och efter avslutad kurs får du betyg. Du kan kombinera dina studier med jobb eller praktik.

Vem får läsa SFI på Campus Mölndal?

Du kan läsa SFI om du är 16 år eller äldre och inte har svenska som modersmål. Du kan anmäla dig från och med 1 juli det år du fyller 16 år.

Du som kommer från ett land utanför EU:

  • Du ska ha ett svenskt, fullständigt personnummer
  • Du ska vara folkbokförd i Mölndal

Du som är EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz:

  • Du ska ha ett samordningsnummer från Skatteverket
  • Du ska vara bosatt i Mölndal

Hur anmäler jag mig till SFI?

Här anmäler du dig till SFI. Efter anmälan placeras du inom den studieväg och på den SFI-kurs som bäst passar din utbildningsbakgrund.

Behöver du hjälp med ansökan kan du gå till Vägledningsexpeditionen, Campus Mölndal.

Studieekonomi

Utbildningen är gratis. Du som studerar SFI-kurs har inte rätt till studiemedel. Du har rätt att kombinera studier med jobb eller praktik.

Om studievägar och kurser

Du studerar SFI på någon av tre studievägar. Den studieväg som du börjar på är anpassad till din tidigare studievana.

SFI har fyra olika kurser: Kurs A, Kurs B, Kurs C och Kurs D.

Beskrivning studievägar och kurser:

Studieväg 1: Du har kort eller ingen utbildning från hemlandet.
Nybörjare i svenska startar på kurs A.

Studieväg 2: Du har en kort tids studier från hemlandet.
Nybörjare i svenska startar på kurs B.

Studieväg 3: Du har en längre tids studier från hemlandet.
Nybörjare i svenska startar på kurs C.

Du studerar olika länge på SFI beroende på hur mycket svenska du kan sedan tidigare, vilken studieväg du går och hur snabbt du lär dig.

Vägledning Campus Mölndal
Göteborgsvägen 19
431 30 Mölndal
031-315 10 14
campus@molndal.se

Arrow-right

Yrkesutbildning med språkstöd

En yrkesutbildning är en utbildning på gymnasial nivå. Utbildningen leder till ett yrke inom ett specifikt område. På yrkesutbildningar med språkstöd studerar du till ett yrke, samtidigt som du läser SFI, svenska som andraspråk på grundläggande nivå, eller får hjälp med svenskan inom kursen.

Vill du ha mer information om SFI?

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-19 14.25