Att läsa SFI i en annan kommun

Om du bor i Mölndal och vill studera i en annan kommun måste Campus Mölndal godkänna att vi betalar för din utbildning i den andra kommunen. Det gör vi vanligtvis bara om du har särskilda skäl eller om vi inte kan erbjuda just din specifika SFI-kurs.

Om du vill läsa SFI i en annan kommun än Mölndal eller Göteborg

SFI i Mölndal måste godkänna att du läser i en annan kommun. För att göra en ansökan tar du kontakt med SFI i den kommun som du vill läsa i, och de ger dig information om hur du går vidare.

Har du frågor kring interkommunal ersättning kan du kontakta Vägledning & Kompetens Mölndal.

 

Om du vill läsa SFI i Göteborg

Bor du i Mölndal, men vill studera SFI i Göteborg? Fyll i dina uppgifter och motivera varför på blanketten nedan och skicka den till oss på adress:

Campus Mölndal/SFI-antagning
Krokslätts fabriker 12A
431 37 Mölndal

Efter det kommer vi att behandla din ansökan och meddela dig om vi godkänner att betala för din utbildning i Göteborg.

Att läsa på Campus Mölndal om du bor i en annan kommun

Om du bor i en annan kommun och vill läsa SFI vid Campus Mölndal måste din hemkommun först godkänna detta.

 

Gör en ansökan på Campus Mölndals hemsida. Sen får du en blankett av oss till din mejl. Den ska du lämna till SFI i din hemkommun för ett beslut.

 

Blanketten kan du även skriva ut via länken nedan:

 

 

OBS! Blanketten är endast en förfrågan om IKE-ersättning till din hemkommun. Du behöver alltid göra en digital ansökan till SFI via vår hemsida.

 

Skicka in blanketten till:

Campus Mölndal/SFI-antagning
Krokslätts fabriker 12A
431 37 Mölndal

När vi fått blanketten och du har gjort en ansökan på vår hemsida så hanterar vi din anmälan.

Att studera SFI på folkhögskola

Om du bor i Mölndal och vill läsa SFI på folkhögskola behöver du kontakta den folkhögskola du vill läsa på eller Campus Mölndal via vår mejl.


I ditt mejl skriver du att du vill läsa SFI på folkhögskola och vilken skola du är intresserad av. Vi kommer sedan att skicka ett beslut till dig. Beslutet tar du till den skola du har valt.

Publicerad: 2022-05-30
Senast uppdaterad: 2024-02-08