Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktiveringspedagog inom LSS

Vill du arbeta med att göra skillnad för andra?

Ansökan till utbildning öppnar 31 januari 2020

Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en utvecklings störning, autism eller som har fått en hjärnskada som vuxen?

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du dig metoder och synsätt som bidrar till utveckling för både individ och verksamhet. Under YH-utbildningen finns det många tillfällen för reflektion och dialog. De här tillfällena har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start september 2019
 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt 75%
 • Studieort Mölndal, Campus Mölndal
 • Antal platser 25 st
 • LIA 25 veckor (praktik)

Under utbildningen

Under YH-utbildningen utvecklar du din kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans. Du tränar dina färdigheter i att utforma sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Under YH-utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende. Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

 • Människan i utveckling och aktivitet, 20p
 • Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra 30 p
 • LIA 1 Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20p
 • Vardagsaktivitet, 25p
 • Tillgänglighet, delaktighet och teknik, 25p
 • LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, samspel och
  dokumentation, 40p
 • Sinnesstimulering och dokumentation, 25p
 • Kommunikation och samspel, 25p
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40p
 • LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25p
 • Examensarbete, 25p

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, stödpedagog, specialassistent eller resurspedagog.

Om branschen

Inom Göteborgsregionens kommunförbund (GR) beslutades 2011 om att införa gemensamma titlar inom funktionshinderområdet. För att erhålla titeln Stödpedagog krävs utbildning på eftergymnasial nivå. Antalet pedagoger inom verksamheterna Boende och Daglig verksamhet har sedan dess ökat från cirka 200 till cirka 400 stycken. Målet som beräknas vara uppnått 2025 är att 20 % av de anställda ska ha en eftergymnasial utbildning. Idag är det cirka 12 % som har en motsvarande utbildning. Även inom områdena personlig assistans, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och kortidsverksamhet inom LSS finns ett behov av den kompetens som Aktiveringspedagogutbildningen genererar.

Är du behörig att söka?

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler här.

Grundläggande behörighet

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper.

Du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor

Särskilda förkunskaper:

 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

Lägst betyget E/G/3 från följande kurser på Barn- och fritidsprogrammet:

Programgemensamma kurser

 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2
 • Entreprenörskap
 • Grundläggande vård- och omsorg
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2

alternativt lägst betyget E/G/3 följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet:

Programgemensamma kurser

 • Friskvård och hälsa
 • Socialpedagogik
 • Specialpedagogik 2

eller inom Vård- och omsorgsprogrammet:

Programgemensamma kurser

 • Psykiatri 2
 • Samhällsbaserad psykiatri

Eller motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt.

Minst 12 månaders yrkeserfarenhet krävs inom boende med särskild service, korttidsboende, daglig verksamhet, personlig assistans, särskole-verksamhet, elevassistent för elev med kognitivfunktionsnedsättning/
autismspektrumstörning eller liknande verksamhet inom funktionshinder-området. Deltid omräknas till heltid.

Kontakta oss

För frågor kring ansökan och antagning kontakta Utbildningsledare för utbildningen.

Ingela Jakobsson
Aktiveringspedagog
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

Har du specifika frågor gällande utbildningen?

Är du intresserad av mer information kring YH-utbildningen? Kontakta då utbildningsledaren för utbildningen.

Det här formuläret är inte en ansökan till utbildningen. För att ansöka tryck på röda knappar märkta "Ansök till utbildning".

Ingela Jakobsson
Aktiveringspedagog
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

image/svg+xml symboler

Vi behöver anställa!

Det här är utbildningen som motsvarar kompetens­behoven hos stödpedagoger bäst, tack vare att den är tvåårig och man får grund­läggande kunskap om funktionsnedsättningar som man bygger vidare på under utbildningen.

Annbrith Davidson, utvecklingsledare inom funktionshinder, Göteborgs stad


Ledningsgruppsföretag

 • Bräcke diakoni daglig verksamhet
 • Göteborgs stad - funktionsnedsättning
 • Göteborgs stad- funktionsnedsättning, korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Göteborgs stad - funktionsnedsättning -kompetensutveckling
 • Göteborgs stad - funktionsnedsättning -metodutveckling
 • Göteborgs stad - grundsärskola
 • Göteborgs stad - äldreomsorg - träffpunkter

 • HSO FUB Västra Götaland
 • Mölndals stad -funktionsnedsättning-daglig verksamhet
 • Partille kommun -funktionsnedsättning -kompetensfrågor

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-14 15.42

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE