Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Aktiveringspedagog inom LSS

Vill du arbeta med att göra skillnad för andra?


Vill du arbeta med att göra vardagen mer aktiv och meningsfull för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada som vuxen?

I vår unika yrkeshögskoleutbildning lär du om metoder och synsätt som bidrar till utveckling för individ och verksamhet. Utbildningen innehåller många tillfällen till reflektion och dialog. Dessa tillfällen har betydelse för utvecklingen av dina personliga egenskaper som är viktiga för din kommande yrkesroll.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta till exempel som aktiveringspedagog, stödpedagog, specialassistent eller resurspedagog.

Snabbfakta

 • Examen: Yrkeshögskoleexamen
 • Start: september 2018
 • Längd: 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt: 75%, dagtid
 • Studieort: Mölndal, Campus Mölndal
 • Antal platser: 25 st
 • LIA: 25 veckor (praktik)

Innehåll i utbildningen

Du utvecklar din kompetens vad gäller aktivering, stöd och stimulans. Du tränar din färdighet i att utforma bland annat sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd.

I utbildningen fördjupar du din kunskap om dokumentation och presentation. Du utvecklar också ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

Kurser som du läser (YH-poäng):

 • Kommunikation och samspel 25 p
 • Människan i utveckling och aktivitet 20 p
 • Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra 30 p
 • Sinnestimulering och dokumentation 25 p
 • Tillgänglighet, delaktighet och teknik 25 p
 • Vardagsaktivitet 25 p
 • Vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik 40 p
 • Examensarbete 25 p
 • LIA1 20 p
 • LIA2 40 p
 • LIA3 25 p

Är du behörig att söka?

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper:

 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

Lägst betyget E/G/3 från följande kurser på Barn- och fritidsprogrammet:

 • Programgemensamma kurser
 • Entreprenörskap
 • Grundläggande vård- och omsorg
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2

alternativt lägst betyget E/G/3 följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Programgemensamma kurser
 • Friskvård och hälsa
 • Socialpedagogik
 • Specialpedagogik 2

eller inom Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Programgemensamma kurser
 • Psykiatri 2
 • Samhällsbaserad psykiatri

Yrkeserfarenhet

Minst 12 månaders yrkeserfarenhet krävs inom boende med särskild service, korttidsboende, daglig verksamhet, personlig assistans, särskoleverksamhet, elevassistent för elev med kognitivfunktionsnedsättning/autismspektrumstörning eller liknande verksamhet inom funktionshinderområdet. Deltid omräknas till heltid.

Alternativt motsvarande kunskaper förvärvat på annat sätt. Läs gärna mer om behörighet till yrkeshögskolan.

Intresseanmälan eller frågor

Önskar du mer information eller har du frågor kring utbildningen? Använd formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Ansökan

Ansökan öppnar under VT 2019.

Kontakt

Är du intresserad av mer information kring utbildningen kontakta Ingela Jakobsson på Campus Mölndal.

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

För frågor kring ansökan och antagning kontakta oss nedan.

Vägledning Campus Mölndal
Tfn expedition: 031-315 10 14
yh.campus@molndal.se

image/svg+xml symboler

Ansökan

Utbildningen startar HT-19, ansökan öppnar 15 februari.

9 av 10 får jobb!

Jag är utbildad elektriker men ville sadla om och jobba med människor. Nu läser jag till Aktiverings-pedagog. Positivt att utbildningen är tvåårig och innehåller mycket praktik. Jag är mycket nöjd.

Angelica Wedberg, 2017

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-16 15.33

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE