Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar betyg E/3/G i följande kurser:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Naturkunskap 2 - Kan ersättas av till exempel Medicinsk grundkurs/1/2 eller en kurs i anatomi och fysiologi
  • Samhällskunskap 1b - Kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.
  • Psykologi 1 - Kan ersättas av till exempel annan kurs i psykologi på grundläggande nivå eller kurs i kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.

Har du fått kunskaper på annat sätt kan vi även bedöma din reella kompetens.


Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

  • Äldreboende
  • Demensboende
  • Boendestöd
  • Träffpunkter eller dagverksamheter för äldre
  • Verksamheter för personer i behov av rehabilitering
  • Eller liknande verksamhet.

 

Mer information om behörighet

Läs mer om behörighet på sidan Från ansökan till antagning

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2024-05-03