Antalet äldre ökar och för att bibehålla dagens nivå av vård och omsorg krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen. Det finns därför ett ökat behov av utbildade aktiveringspedagoger som har kunskap inom lagstiftning och metoder för verksamhetsutveckling.


Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad olika yrken så som:

  • Aktiveringspedagog
  • Arbetsterapibiträde
  • Aktivitetshandledare
  • Rehabiliteringsassistent
  • Äldresamordnare
Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2023-02-14