Utbildningen innehåller kurserna:

 • Människans åldrande, hälsa och funktion i aktivitet, 30 YH-poäng
 • Professionellt, etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, 20 YH-poäng
 • LIA 1 Den aktiva och skapande människan i samspel med andra, 20 YH-poäng
 • Vardagsaktivitet, aktivitetshinder och hälsofrämjande arbete, 25 YH-poäng
 • Tillgänglighet, delaktighet, välfärdsteknik och dokumentation, 25 YH-poäng
 • Kommunikation, kultur och samspel, 25 YH-poäng
 • Kreativitet, skapande och hantverk, 25 YH-poäng
 • LIA 2 Vardagsaktivitet, kommunikation, tillgänglighet och dokumentation, 40 YH-poäng
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
 • LIA 3 Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
 • Examensarbete, 25 YH-poäng


5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2023-02-21