Aktiverings­pedagog inom LSS

Elever sitter i ett rum och diskuterar med lärare.

Start: 11 september

Längd: 300 YH-poäng (2 år)

Studietakt: 75 %

Praktik: 23 veckor

CSN: Ger studiemedel

Anmälan: Öppen 12 februari - 31 maj

Vill du göra skillnad för andra? Då är denna utbildning, som ges på plats i Mölndal, perfekt för dig.

Som aktiveringspedagog inom LSS bidrar du till en aktiv och meningsfull vardag för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada. Under utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar.


Du lär dig att utforma och målgruppsanpassa sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Du får även fördjupad kunskap om dokumentation och presentation. 

Under utbildningen utvecklar du ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete. Färdigheter som kan användas inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende.


Du läser utbildningen på plats i Mölndal, strax söder om Göteborg. Utbildningen går inte på distans.

Utbildningen innehåller kurserna:


 • Människan i utveckling och aktivitet, 20 YH-poäng
 • Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra, 30 YH-poäng
 • LIA 1 - Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 YH-poäng
 • Vardagsaktivitet och dokumentation, 25 YH-poäng
 • Kommunikation och samspel, 25 YH-poäng
 • Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik, 25 YH-poäng
 • Sinnesstimulering och social dokumentation, 25 YH-poäng
 • LIA 2 - Vardagsaktivitet, kommunikation, välfärdsteknik och dokumentation, 40 YH-poäng
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 YH-poäng
 • Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 YH-poäng
 • Examensarbete, 25 YH-poäng


5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Utbildningen innehåller 23 veckors praktik.

Idag finns ett behov av utbildade stödpedagoger på arbetsmarknad. Utbildningen Aktiveringspedagog inom LSS är en av de eftergymnasiala utbildningar som leder till yrkestiteln stödpedagog.


Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad olika yrken så som:

 • Aktiveringspedagog
 • Metodutvecklare
 • Stödpedagog
 • Specialassistent
 • Resurspedagog

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar betyg E/3/G i följande kurser:


 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2 - kan ersättas av till exempel Medicinsk grundkurs 1/2 eller kurs i Anatomi och fysiologi
 • Samhällskunskap 1b - kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.
 • Psykologi 1 - kan ersättas av till exempel annan kurs i psykologi på grundläggande nivå eller kurs i kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.

Har du fått kunskaper på annat sätt kan vi även bedöma din reella kompetens.


Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Boende med särskild service
 • Korttidsboende
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Anpassad skola
 • Elevassistans för elev med kognitiv / intellektuell funktionsnedsättning / autismspektrumstörning
 • Funktionsstöd

Mer information om behörighet

Läs mer om behöriget på sidan Från ansökan till antagning

Senaste nytt

Tre personer på ett kontor ler medan de tittar på en skärm.

Lär, väx och skapa goda relationer på YH Campus Mölndal

Är du nyfiken på att att läsa eftergymnasiala eller kvalificerade yrkesutbildningar som är utformade efter arbetsmarknadens behov? Se filmen med vår rektor Anita Ahlman om yrkeshögskolan Campus Mölndal!

Elever på lektion

Varför du ska söka till utbildningen

Se filmen med Petra som berättar om hur utbildningen ser ut, vad du kommer lära dig och varför du ska söka till Aktiveringspedagog inom LSS.

En elev som använder ett VR-headset.

Ett besök i "Sinnenas buss"

Läs intervjun med våra studerande som berättar om workshopen kring rörelse­memory, smakburkar, syncamping och glitterflaskor.

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2024-02-14