Vill du göra skillnad för andra? Då är denna utbildning, som ges på plats i Mölndal, perfekt för dig.

Som aktiveringspedagog inom LSS bidrar du till en aktiv och meningsfull vardag för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada. Under utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar.


Du lär dig att utforma och målgruppsanpassa sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Du får även fördjupad kunskap om dokumentation och presentation. 

Under utbildningen utvecklar du ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete. Färdigheter som kan användas inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende.


Du läser utbildningen på plats i Mölndal, strax söder om Göteborg. Utbildningen går inte på distans.

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2023-11-21