Utbildningen innehåller kurserna:


 • Människan i utveckling och aktivitet, 20 Yh-poäng
 • Människan med funktionsnedsättning i sampel med andra, 30 Yh-poäng
 • LIA 1 - Människan med funktionsnedsättning i samspel med andra, 20 Yh-poäng
 • Vardagsaktivitet och dokumentation, 25 Yh-poäng
 • Kommunikation och samspel, 25 Yh-poäng
 • Tillgänglighet, delaktighet och välfärdsteknik, 25 Yh-poäng
 • Sinnesstimulering och social dokumentation, 25 Yh-poäng
 • LIA 2 - Vardagsaktivitet, kommunikation, välfärdsteknik och dokumentation, 40 Yh-poäng
 • Ett vägledande förhållningssätt och evidensbaserad praktik, 40 Yh-poäng
 • Utveckling för evidensbaserad praktik, 25 Yh-poäng
 • Examensarbete, 25 Yh-poäng


5 Yh-poäng motsvarar en veckas helstudier.

Utbildningen innehåller 23 veckors praktik.

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2022-09-27