För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar betyg E/3/G i följande kurser:


  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
  • Medicin 1 eller en kurs i Anatomi och fysiologi
  • Samhällskunskap 1a1 - Kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser
  • Psykologi 1 - Kan ersättas av till exempel annan kurs i psykologi på grundläggande nivå eller kurs i kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.


Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom relevant arbetsområde.

 

Har du fått kunskaper på annat sätt kan vi även bedöma din reella kompetens.

Publicerad: 2023-08-24
Senast uppdaterad: 2023-08-24