Under utbildningen får du kompetensutveckling inom:


 • kommunikation och kommunikationsutveckling
 • olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation
 • kartläggningsmetoder i allmänhet och specifikt gemensam problemlösning
 • konventioner som reglerar personers med funktionsnedsättning, barns såväl som vuxnas, rätt till kommunikation
 • kommunikativa rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • kommunikativt förhållningssätt, strategier och metoder
 • att självständigt och tillsammans med andra tillämpa kartläggningsmetoder
 • gemensam problemlösning för analys av individers kommunikationsbehov
 • att använda och anpassa olika lösningar för individ i behov av kommunikationsstöd
 • anpassa sitt kommunikativa förhållningssätt till personer som är i behov av AKK
 • utifrån den enskildes behov analysera behov av AKK, samt använda relevanta redskap och metoder
 • använda metoder för att lära sig lära och dela med sig av kunskaper och färdigheter
 • kompetensutveckling för yrkesverksamma genom uppdragsutbildning
Publicerad: 2023-08-24
Senast uppdaterad: 2023-08-24