Aktiveringspedagogutbildningen vid Campus Mölndal kan erbjuda yrkesverksamma kompetensutveckling inom olika områden såsom äldreomsorg, rehabilitering, funktionsstöd och psykosocial verksamhet.

 

Vi har mångårig erfarenhet av uppdragsutbildningar på yrkeshögskolenivå inom funktionsstödsområdet och äldreomsorgen. Kurser eller hela utbildningar kan genomföras på deltid, på plats och/eller distans, parallellt med det vardagliga arbetet.

Om kursen är en del i det ordinarie programmet erhålles utbildningsbevis med yrkeshögskolepoäng.

Utbildningsinnehåll

Exempel på utbildningsinnehåll kan vara:

 • Aktivitet
 • Vardagsaktivitet
 • Delaktighet
 • Sinnesstimulering
 • Metodutveckling
 • Social dokumentation
 • Åldrande
 • Psykisk ohälsa
 • Funktionsnedsättning
 • Utveckling och lärande
 • Genomförandeplaner
 • Rehabilitering
 • Gemensam problemlösning
 • Tillgänglighet
 • Kognitivt stöd
 • Etiskt förhållningssätt
 • Kreativitet
 • Kommunikation och samspel
 • AKK

Referenser

Flera kommuner har köpt olika kurser ur våra utbildningar för sin personal inom äldreomsorgen, funktionsstöd och anpassad skola

Det arbetslivsanknutna lärandet implementerar de nya kunskaperna direkt in i verksamheterna, vilket ger ytterligare en dimension till lärande och utveckling. Utbildningen har gett verksamheten ett rejält lyft, eftersom vi nu fått in det pedagogiska och vägledande förhållningssättet i det vardagliga arbetet på äldreomsorgens ”träffpunkter” och aktiveringslokaler.

Det behövs verkligen en pedagogisk utbildning och jag ser Aktiveringspedagogutbildningen som genomtänkt i både innehåll och metodik, vilket gör den lämplig för att säkerställa kvaliteten i flera olika verksamheter inom omsorg och omvårdnad, inte minst inom LSS-området. Jag ser helst att all personal (inom SoL o LSS) skulle ha den här typen av utbildning.

–Områdeschef kommunal verksamhet

Kontakt

För mer information om kursplaner, genomförande, kostnader, med mera kan du kontakta:

Ingela Jakobsson
Utbildningsledare
031-315 31 23
ingela.jakobsson@molndal.se

Publicerad: 2023-08-24
Senast uppdaterad: 2023-08-24