Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Behörighetskrav Yrkeshögskola

För att du ska få tillträde att läsa en yrkeshögskoleutbildning krävs grundläggande behörighet. Utöver det kräver våra yrkeshögskoleutbildningar vissa särskilda förkunskapskrav.

Det finns olika sätt att visa behörighet till yrkeshögskola. Vid ansökan till yrkeshögskolan har vi som utbildningsanordnare möjlighet att titta på alla dina kunskaper, kompetenser och erfarenheter för att bedöma om du är behörig att söka till en av våra utbildningar.

Om du har frågor gällande behörighet, kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun eller vår studie- och yrkesvägledare, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Grundläggande behörighet

För att kunna söka till yrkeshögskola måste du visa att du uppnår grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet innebär enkelt förklarat att du har förutsättningar att påbörja en eftergymnasial utbildning.

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskapskrav

Vi använder oss av olika särskilda förkunskapskrav till våra utbildningar. För de flesta utbildningar har vi vissa gymnasiala kurser som förkunskapskrav. Några av våra utbildningar ställer även krav på arbetslivsserfarenhet eller eftergymnasiala studier.

Vilka särskilda förkunskaper som gäller hittar du under respektive utbildning.

Olika sätt att visa att du uppnår särskild behörighet

Läsa in gymnasial kurs via vuxenutbildningen, komvux

Saknar du ett godkänt betyg (minst E) i en gymnasial kurs, t.ex. Engelska 5, ENGENG05) kan du ansöka om en plats på kommunal vuxenutbildning i din hemkommun (folkbokföringskommun). Om din hemkommun inte erbjuder kursen har du möjlighet att söka en plats på kursen i en annan kommun. Din hemkommun tar då beslut att de har möjlighet att stå för den kostnaden. Kontakta studievägledningen i din hemkommun.

Prövning

En prövning innebär att du läser in kursmaterialet för en gymnasial kurs (t.ex. Engelska 5, ENGENG05) på egen hand, för att sedan göra prov på hela kursen. Anmälan för prövning kan se olika ut i olika kommuner. Efter avslutad prövning får du ett utdrag ur betygskatalogen som ska bifogas din ansökan före sista kompletteringsdatum. Kontakta studievägledningen i din hemkommun.

Reell kompetens

Om du som sökande saknar formella meriter, motsvarande behörighetskraven påbörjas en utredning avseende reell kompetens. Då kan vi begära in kompletterande underlag. Det kan vara t.ex. arbetsbetyg, kursbevis, intyg avseende ideella uppdrag och arbetsprover. . Beskriv på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper i ett personligt brev och bifoga andra dokument om du har det som styrker dina motsvarande kunskaper. Bedömning av underlag kan även kompletteras med prov eller liknande för att styrka din kompetens.

20-procentsregeln

Om behörighetskraven inte uppfylls kan undantag göras enligt 20-procentsregeln. Det betyder att vi som utbildningsanordnare har möjlighet att göra en bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen och utöva det yrke som utbildningen leder till.

20-procentsregeln innebär att högst tjugo procent av beviljade utbildningsplatser kan fördelas till sökande som uppnått behörighet via 20-procentsregeln. För en utbildning som beviljats tjugo utbildningsplatser kan t.ex. högst fyra platser tilldelas sökanden som uppnått behörighet via 20-procentsregeln.

Behörighetsgivande förutbildning (BFU)

För att bredda vägen in till yrkeshögskolan kan utbildningsanordnare ansöka om att få bedriva behörighetsgivande förutbildning (BFU). Genom BFU finns möjlighet att öka andelen behöriga sökande till en utbildning och förhindra att utbildningsomgångar ställs in.

Du hittar mer information om BFU och genomför en intresseanmälan till BFU via respektive utbildnings ansökningssida. Den som genomgår BFU:n med godkänt resultat är garanterad en plats på utbildningen. Förutbildningen kan ibland berättiga till studiemedel hos Centrala studiestödsnämnen, CSN.

Ett urval av de som gjort intresseanmälan kan komma att ske för att besluta om vilka som får genomföra förutbildningen och du meddelas om du fått en plats efter att ordinarie ansökningsperiod är avslutad. BFU genomförs efter ordinarie ansökningsperiod avslutas.

Inför hösten 2019 kan vi komma att erbjuda BFU för vissa av våra utbildningar; .NET- och webbutvecklare, Java- och webbutvecklare samt Moln- och virtualiseringsspecialist.

Arbetslivserfarenhet

I de fall vi har arbetslivserfarenhet som särskilt förkunskapskrav vill vi att du skickar in ansökningshandlingar som visar att du har arbetslivserfarenhet från ett eller flera särskilda yrkesområden/branscher.

Du visar behörighet genom att bifoga arbetsintyg (där det framgår vilken tjänst du haft, mellan vilka datum och med vilken tjänstgöringsgrad). I de fall du arbetat deltid räknar vi om din arbetade tid till motsvarande heltidsarbete. I vissa fall kan vi komma att be om kompletterande handlingar, t.ex. arbetsbetyg, för att bedöma din behörighet.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunden kan se olika ut beroende på utbildning. Respektive urvalsgrund hittar du under respektive utbildning.+

Nivåtest

Om du saknar betygshandlingar i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik kan du visa dina kunskaper genom att göra ett nivåtest hos oss. Syftet är att ge oss information om din kunskapsnivå i ett ämne kopplat till en grundläggande eller gymnasial kurs. Nivåtestet genomförs av vår samarbetspartner EducateIT, www.educateit.se.

Resultatet från testet visar oss vilken kurs inom grundskolan/gymnasiet dina kunskaper motsvarar och används sedan för att ta beslut om din behörighet till aktuell yh-utbildning. Ytterligare information och anmälan sker via ansökningssidan under ordinarie ansökningsperiod.

Kontakt

För frågor kring, behörigheter, ansökan och antagning, kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Yrkeshögskola (YH) Campus Mölndal
Sara Wickenberg
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Sandra Hahn
Utbildningsledare
0708 - 39 61 81 
sandra.hahn@molndal.se

Bra rekryteringsbas!

Yrkeshögskolan ökar starkt våra möjligheter att hitta rätt kompetens. Praktikperioden ger oss möjlighet att forma studenterna och att lära dem vår verksamhet och arbetsuppgifter.                  

Magnus Hamp, Atea

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-17 09.27

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE