Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate

Behörighetskrav Yrkeshögskola

För att du ska få tillträde att läsa en yrkeshögskoleutbildning krävs grundläggande behörighet. Utöver det kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Reel kompetens kan ge dig behörighet om du saknar ovanstående.

Grundläggande behörighet


Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
    Särskilda förkunskaper

Krav på särskilda förkunskaper hittar du under respektive utbildning.

Reel kompetens

Om du som sökande saknar formella meriter, motsvarande behörighetskraven påbörjas en utredning avseende reel kompetens. Då kan vi begära in kompletterande underlag. Det kan vara arbetsbetyg, utbildningsbevis. Bedömning av underlag kan även kompletteras med prov eller liknande för att styrka din kompetens.

Om behörighetskraven inte uppfylls kan undantag göras enligt 20%-regeln. Det betyder att du kan bli behörig mot andra krav, att du kan tillgodogöra dig utbildningen och utöva det yrke som som utbildningen förbereder för.

Behörighetsgivande förutbildning

Saknar du betyg i kurser som står som förkunskapskrav kan Campus Mölndal erbjuda en kurs innan utbildningens start som ger dig behörighet. Läs under respektive utbildning om det kan erbjudas.

Detta gäller endast om det inte finns tillräckligt behöriga sökande till utbildningen. Obehöriga sökande meddelas och erbjuds denna kurs efter att ordinarie ansökningsperiod är avslutad. Fullföljer man denna kurs är man garanterad en plats i utbildningen.

Urvalsgrunder och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunden kan se olika ut beroende på utbildning. Respektive urvalsgrund hittar du under respektive utbildning.

Kontakt

För frågor kring, behörigheter, ansökan och antagning, kontakta Vägledning Campus Mölndal.

Vägledning Campus Mölndal
Tfn expedition: 031-315 10 14
yh.campus@molndal.se

Bra rekryteringsbas!

Yrkeshögskolan ökar starkt våra möjligheter att hitta rätt kompetens. Praktikperioden ger oss möjlighet att forma studenterna och att lära dem vår verksamhet och arbetsuppgifter.                  

Magnus Hamp, Atea

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-06 11.29

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE