IT-utbildningarnas upplägg

När vi på Yrkeshögskolan Campus Mölndal bygger en IT-utbildning gör vi det utifrån företagens behov av kompetens. Vi startar aldrig en utbildning om det inte finns en reell efterfrågan på just den kompetensen.

Genom att lyssna till företagens beskrivningar har vi noterat att de efterfrågar:

  • Nyfikenhet och intresse för IT och modern teknologi
  • Gedigen grundkunskap att bygga vidare på (inom nästan alla IT-områden)
  • “Konsultmässighet”
  • Potential att fortsätta utvecklas efter examen

Företagen söker personer som har fått en gedigen grundutbildning inom något relevant IT-område. Det kan till exempel vara systemutveckling eller webbutveckling kompletterat med moderna, aktuella ramverk och teknologier samt ett agilt arbetssätt. Så gott som alla språk är efterfrågade. Men genom att fokusera på att bli riktigt bra inom ett språk har personen en bra grund att stå på inför att fortsätta utvecklas.

Vi har utformat följande grundkoncept för de två åren:

Första året

De studerande får:

  • En gedigen förståelse för huvudämnet i form av flera längre kurser som bygger på varandra.
  • Ett urval av kompletterande teknologier/arbetssätt (till exempel cloud, databaser, agile) eller frontend för backendutvecklare och tvärtom.

Andra året

De studerande får:

  • En längre projektkurs som inkluderar alla delar, inklusive agila arbetssätt.
  • Träning i “soft skills” i kursen Konsultmässighet.
  • Sätta egna mål i kursen Examensarbete. Att på egen hand sätta sig in i en ny teknologi, som efterfrågas av branschen, ger möjlighet till specialisering.
  • En hel termin LIA (Lärande i arbete) anpassad för att på ett smidigt sätt kunna övergå i anställning hos er.
En man i färgglad skjorta tittar in mot kameran.

Företaget som vill anställa juniorer

Iman Habib arbetar som Chief of staff och Project hos Plejd, ett innovativt teknikbolag som gärna tar in juniora utvecklare och har anställt flera direkt efter en YH-utbildning.

I vår intervju med honom berättar han om företaget och ger värdefulla tips för den som är i början av sin IT- karriär.

Dela på:

Senast uppdaterad