Vägen till jobbet

Går du en YH-utbildning har du goda chanser att få ett jobb. Så här hjälper Yrkeshögskolan Campus Mölndal dig att bli rekryterad.

Du känner säkert till att kursen LIA, Lärande i Arbete, är en bra möjlighet att lära känna företaget och smidigt fasas in verksamheten. Men innan dess har du som studerar hos oss en gedigen utbildning bakom dig.

Lyckad LIA

Steget precis innan en anställning är oftast en lyckad LIA-period. Vi har gjort en noggrann design av våra utbildningar för att LIA-perioden ska bli användbar för både för företagen och för dig som studerar. Allas förhoppning är att LIA:n ska leda till en anställning.

Våra IT-utbildningar har alltså en lång slutpraktik, som pågår i ungefär en termin. Vi har lagt den sist för att du ska ha så mycket kunskaper som möjligt med dig när du går ut på LIA.

För att en studerande ska vara behörig till LIA-kursen krävs att man har klarat alla kurser, under det första året. Detta för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs. Vi ställer även höga krav för Godkänt betyg (G), så att företagen ska kunna lita på att den som tagit examen från Yrkeshögskolan Campus Mölndal har de kunskaper som efterfrågas.

För att LIA-perioden ska bli så lyckad som möjligt coachar vi alla våra samarbetsföretag att ha en plan för introduktion och upplärning av den studerande. Detta innebär gradvis ökande svårighetsgrad - mer handledning i början och mindre på slutet. Vi ser till att alla studerande hittar en LIA-plats och kommer stötta dig under hela LIA-perioden.

Relevant examensarbete

Kursen innan LIA är examensarbetet. Här ges du möjlighet att sätta dig in i ett område som inte ingått i utbildningen eller något du vill fördjupa dig i. Här ges du en möjlighet att specialdesigna din utbildning utifrån dina intressen eller önskemål från LIA-företaget. Det innebär att ju tidigare företagen kommer i kontakt med dig desto större möjlighet att vissa kompetenser, som företagen efterfrågar, kan tränas upp. Börja därför att söka LIA-plats tidigt.

Fokus för examensarbetet är att träna upp förmågan att sätta sig in i valt kompetensområde, lista rimliga mål och ta till sig fakta. Du behöver också hitta mentorer som stöttar dig under processen av självlärande. Ta gärna hjälp av din LIA- handledare. Skolan har en lärare som ansvarar för betygsättning och handledning, men för bästa resultat har läraren gärna en dialog med din LIA- handledare.

Alla våra utbildningar formas utifrån företagens behov av kompetens. Företagen har möjlighet att påverka utbildningens innehåll hela vägen från ansökan och fram till att de studerade tar examen. Kursplanerna ses över varje vår tillsammans med lärare och intresserade representanter från företagen. Detta för att säkerställa att innehållet är rätt – så det leder till jobb.

Varje vår ansöker vi också om nya utbildningar eller att få fortsätta driva befintliga. Då bjuder vi in till kursplansträffar där företagen kan tycka till om innehållet. Men även efter att en utbildning har påbörjats finns det möjlighet att förändra innehållet om branschen menar att det behövs. Detta är en fråga som ofta tas upp på våra ledningsgruppsmöten, där företagsrepresentanter sitter med. Ledningsgruppen består av arbetslivsrepresentanter (som ska vara i majoritet), utbildningsledaren och representanter från klasserna.

Under din utbildning kommer företag att bjuda in till gästföreläsningar. Det kan till exempel vara en teknisk person som föreläser om ett ämne kopplat till kursen du läser. Utbildningsledaren och läraren hjälper till att planera så att föreläsningarna passar in i undervisningen. Vid dessa tillfällen passar det bra att knyta kontakter inför LIA:n.

Vi erbjuder företagen möjligheten att följa en mindre grupp studerande under hela deras utbildningstid i form av mentorskap. Det innebär en träff per termin som skolan bjuder in till. Utöver det kan företagen erbjuda studiebesök i deras verksamhet, agera bollplank för idéer och projekt eller andra aktiviteter.

Genom mentorskapet får företagen en tydligare bild av vilka som går på utbildningen, samtidigt som de studerande får en inblick i hur arbetet ser ut hos företagen. Mentorn har vanligtvis samma yrkesroll som utbildningen leder till. De studerande fördelas genom lottning.

Vi har förstått att det inte räcker med teknisk kompetens för att vara anställningsbar inom IT- branschen. Därför ingår kursen Konsultmässighet med fokus på "soft skills" i alla våra IT- utbildningar. Vi tror att dessa förmågor går att träna upp. Genom kursen utvecklas din självkännedom, samarbetsförmåga och skicklighet i att presentera dig själv och din kompetens på ett pedagogiskt sätt (så att en "icke-tekniker" kan förstå) – förmågor som vi vet efterfrågas av företagen.

Inom kursen bidrar företagen genom exempelvis en gästföreläsning om vilka förväntningar de ställer på en medarbetare eller tränar de studerande i att skriva CV, personligt brev och genomföra en intervju.

Under kommande läsår planerar vi att starta upp ett alumnisamarbete med våra före detta studerande. Via det nätverket blir det lättare att sätta företagen i kontakt med de studerande som kommit ut i arbetslivet. Vi arrangerar en årlig kompetensutvecklingsdag kombinerat med ett mingel. Kontakta vår enhetschef Sara Wickenberg om du vill veta mer.

Sara Wickenberg
Enhetschef Yrkeshögskolan
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

LIA GER JOBB

80% av alla som har gjort praktik på vårt företag har nu fast anställning hos oss.

Mattias La Frenz, CEO Didup

En svartvit bild på en kvinna som tittar in i kameran.

Min handledare blev min chef

Emelie Lindblad har tidigare studerat utbildningen IT- projektledare på Yrkeshögskolan och blev anställd på VGR efter hennes LIA. Läs vår intervju med henne.

Dela på:

Senast uppdaterad