Från ansökan till antagning

Elever sitter vid bänkar i ett klassrum.

Alla är välkomna till Yrkeshögskolan Campus Mölndal.

Innan du kommer igång med dina studier är det några saker som du behöver veta och göra. För att du ska få en tydlig bild av vår ansökningsprocess rekommenderar vi dig att noga läsa igenom alla steg - från ansökan till antagning.

När du söker till oss bedömer vi din behörighet genom att granska all din erfarenhet. Det betyder att du som saknar vissa formella meriter ibland kan tillgodoräkna dig erfarenheter från arbetslivet eller studier inom andra skolformer än gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Grundläggande behörighet

För att vara behörig till våra YH-utbildningar ska du:


  • Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Ha en utbildning från ett annat land som motsvarar svensk gymnasieexamen.

Om du inte har en fullständig gymnasieexamen eller saknar betyg i ett specifikt ämne är du välkommen att kontakta oss på yh.campus@molndal.se för en individuell bedömning.

Kunskaper i svenska

Vi undervisar på svenska i alla våra utbildningar. Du som söker måste därför ha godkänt betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Särskilda behörighetskrav

Utöver en gymnasieexamen behöver du ha vissa förkunskaper för att vara behörig. Förutsättningarna är kopplade till kursinnehållet och skiljer sig åt beroende på vilken utbildning du söker. Mer information om vilka förkunskaper du behöver hittar du på respektive utbildningssida.


Om du saknar ett betyg i en kurs kan du göra en prövning via komvux för att betygsätta dina kunskaper. Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att få mer information.

20-procentsregeln

Tjugo procent av alla beviljade utbildningsplatser kan fördelas till sökande som saknar formell kompetens från gymnasiet. Yrkeshögskolan Campus Mölndal gör då bedömningen att den sökande kan klara utbildningen och få ett jobb efter examen.

Om du har frågor gällande din behörighet kontakta oss via yh.campus@molndal.se.

Du kan ansöka till våra utbildningar mellan 15 februari och 31 maj. Du ansöker på respektive utbildningssida via ansökningssystemet YH-antagning.

Om du vill söka till fler utbildningar behöver du göra en ny ansökan till varje utbildning. Var noga med att registrera rätt e-postadress i din ansökan så att du inte missar någon viktig information.

Om du inte har möjlighet att söka online kan du skicka in din ansökan via post. Mejla yh.campus@molndal.se för att få mer information.

Sen anmälan

Om du skickar in din ansökan efter 31 maj behandlas den som en sen anmälan. Alla sena anmälningar hanteras i tur och ordning förutsatt att det finns platser kvar på utbildningen.

Ansökningshandlingar

När du ansöker till en av våra utbildningar ska du skicka med en kopia av dina betygsdokument från din gymnasieutbildning. Betygen ska vara daterade och signerade för att betraktas som giltiga. Vi godkänner inte skärmdumpar från olika utbildningssidor som till exempel antagning.se.

Om du söker en utbildning som kräver arbetslivserfarenhet ska du skicka in ett arbetsintyg så att vi kan bedöma din behörighet. Intyget ska vara underskrivet av chef, HR-personal eller annan person som kan intyga uppgifterna. Samtliga dokument ska vara i pdf-format eller jpg-format. Använd gärna mall arbetsintyg Pdf, 90.8 kB. för att skapa ett giltigt arbetsintyg.

Urvalsprov

För att öka dina chanser att bli antagen till en utbildning kommer du bli kallad till våra urvalsprov. På urvalsprovet får du chansen att visa upp dina kunskaper. Det är inte obligatoriskt att delta men det kan påverka dina möjligheter att bli antagen.

Urvalsprovet består av olika delprov i svenska, engelska, matematik eller logik samt samarbetsförmåga. Du kommer få mer information om urvalsprovet via mejl.

Du får besked om antagning via yh-antagning.se. När antagningsbeskedet kommer är det viktigt att du tackar ja eller nej till din erbjudna plats.


När du tackat ja till erbjuden plats kommer du att få information inför utbildningens start via mejl. Om du har läst och blivit godkänd på en behörighetsgivande förutbildning (BFU) är du garanterad en plats på utbildningen.


Kontakta oss så snart som möjligt om du tackat ja till en utbildning och inte längre vill ha din plats. Du kontaktar oss via yh-antagning eller yh.campus@molndal.se.

Om du inte blir antagen till utbildningen får du ett reservplatsnummer. Vi kontaktar dig om vi kan erbjuda dig en reservplats. Vi kan aldrig garantera reservplatser även om du har ett lågt reservplatsnummer.

När du har blivit antagen till någon av våra utbildningar finns det vissa saker du måste tänka på. men även hjälp som du kan få.

Studiemedel från CSN

Om du ska studera en YH-utbildning har du rätt att söka studiemedel via Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Dator

När du ska studera på eftergymnasial nivå är det viktigt att du har tillgång till en dator som är anpassad efter det du ska studera. Om du inte har en egen dator kan du låna en dator av Campus Mölndal. Kontakta it-support för att ansöka om en lånedator.

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2022-06-13