Från ansökan till antagning

Vi välkomnar alla att söka till våra utbildningar. Här får du viktig information om processen från intresse till att bli en av våra studerande.

Innan du kommer igång med dina studier är det några saker som du behöver veta och göra. För att du ska få en tydlig bild av vår ansökningsprocess rekommenderar vi dig att noga läsa igenom alla steg - från ansökan till antagning.

Vid bedömningen av din behörighet granskar vi all din erfarenhet. Det betyder att en sökande som saknar vissa formella meriter som efterfrågas, istället kan ha kunskaper från arbetslivet eller studier inom andra skolformer än gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Grundläggande behörighet

Kraven gäller för alla YH-utbildningar och är desamma oavsett vilken utbildning du söker.

För att vara behörig ska du uppfylla något av följande:

  • En gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • En utländsk utbildning som motsvarar svensk gymnasieexamen.

Om du inte har en fullständig gymnasieexamen du välkommen att kontakta oss på yh.campus@molndal.se för en individuell bedömning.

Kunskaper i svenska

Våra utbildningar bedrivs på svenska och du som söker måste därför ha godkänt betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Om du inte har läst kurserna har du möjlighet att vända dig till oss och visa dina kunskaper genom att göra ett prov i svenska språket.

Särskilda behörighetskrav

Utöver en gymnasieexamen behöver du som söker ha vissa förkunskaper för att vara behörig. Dessa är kopplade till dina förutsättningar att klara kurserna och skiljer sig beroende på vilken utbildning du söker. Läs mer under respektive utbildning om vilka särskilda förkunskaper som krävs.

Om du saknar betyg i ett specifikt ämne finns det andra sätt att visa din behörighet. I bedömningen tar vi hänsyn till arbetslivserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet som visar att du har de kunskaper som efterfrågas. Du som har kunskaperna, men saknar ett formellt betyg har möjlighet att genomföra ett behörighetsgivande prov hos oss på Yrkeshögskolan Campus Mölndal för att visa dina kunskaper.

Du kan också anmäla dig att genomgå en prövning i ett ämne via komvux. Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att få mer information.

Om du helt saknar de förkunskaper som krävs har du möjlighet att skaffa dig dem genom oss.

Moln- och virtualiseringsspecialist

För utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist kommer vi erbjuda möjligheten att läsa in kurserna på egen hand under våren, eller med hjälp av en studiegrupp som träffas i skolans lokaler en gång i veckan. Skolan tillhandahåller inspelat material och länkar till övningsuppgifter och texter du kan läsa. När du är klar med dina självstudier får du möjlighet att göra ett prov. Klarar du provet blir du behörig i kurserna:

  • Datorteknik 1a och Dator- och nätverksteknik

Observera att du inte får ett formellt betyg som du kan använda när du söker utbildningar hos andra skolor.

Cloudutvecklare och Integrationsutvecklare: Java

För utbildningarna Cloudutvecklare och Integrationsutvecklare: Java finns möjlighet att anmäla intresse att gå en behörighetsgivande förutbildning (BFU) under sommaren. Observera att BFU enbart startar ifall det finns platser kvar på utbildningen efter att ordinarie ansökningsomgång stängt, den 31 maj.

Utbildningen motsvarar fem veckors studier, berättigar till CSN och ger dig de kunskaper som krävs inom:

  • Programmering 1 och Matematik 2

Du som klarar kursen har en garanterad plats på den långa Yh-utbildning som du sökt.

20-procentsregeln

Tjugo procent av alla beviljade utbildningsplatser kan fördelas till sökande som saknar formell kompetens från gymnasiet, där skolan gjort bedömningen att den sökande kan klara utbildningen och få ett jobb efter examen.

Om du har frågor gällande din behörighet kontakta oss via yh.campus@molndal.se.

Ansökningsperioden pågår mellan 15 februari och 31 maj. Ansökan görs via respektive utbildningssida och sker via ansökningssystemet yh-antagning.

Om du vill söka till fler utbildningar behöver du göra en ansökan till varje utbildning. Kommunikationen mellan dig och oss sker i första hand via yh-antagning, som skickar ett mejl till dig så snart du fått ett nytt meddelande. Var därför noga med att registrera rätt e-postadress så att vi kan hålla kontakten under hela din ansökningsprocess.

Om du inte har möjlighet att söka online kan du skicka in din ansökan via post. Kontakta oss via mejl på yh.campus@molndal.se för att få mer information.

Sen anmälan

Ansökningar inskickade efter 31 maj behandlas som sena anmälningar och hanteras i tur och ordning förutsatt att det finns platser kvar på utbildningen. Vid sen ansökan antas behöriga sökande i mån av plats.

Ansökningshandlingar

För att visa att du uppfyller de angivna behörighetskraven ska du som söker visa betygsdokument från din gymnasieutbildning. Betygen ska vara daterade och signerade för att betraktas som giltiga. Vi godkänner inte skärmdumpar från olika utbildningssidor som till exempel antagning.se.

För de utbildningar som kräver arbetslivserfarenhet ska du skicka in ett arbetsintyg så att vi kan bedöma din behörighet. Intyget ska vara underskrivet av chef, HR-personal eller annan person som kan intyga uppgifterna. Samtliga dokument ska vara i PDF eller JPEG-format. Använd gärna mallen nedan i utförandet av ett giltigt arbetsintyg.

Urvalsprov

För att öka dina chanser att bli antagen till en utbildning kommer du bli kallad till våra urvalsprov. Urvalsprov finns till för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av kunskaperna hos dig som söker. Det är inte obligatoriskt att delta men det kan påverka dina möjligheter att bli antagen.

Du kan inte förbereda dig inför våra urvalsprov. De delar som brukar ingå i våra prov är svenska, engelska, matematik eller logik samt samarbetsförmåga. Du kommer få mer information om urvalsprovet till din e-post.

När antagningsbeskedet kommer är det viktigt att du tackar ja eller nej till din erbjudna plats.

Besked om antagning meddelas via yh-antagning.se. Efter att du tackat ja till erbjuden plats skickas information inför utbildningens start till din e-postadress. Du som läst en behörighetsgivande förutbildning (BFU) och avslutat den med godkänt resultat är garanterad en plats på utbildningen. Observera att den självstudiekurs som erbjuds för Moln- och virtualiseringsspecialist inte ger dig en garanterad plats på utbildningen.

Om du av någon anledning efter att du tackat ja inte längre vill nyttja utbildningsplatsen, önskar vi att du så snart som möjligt meddelar oss ditt svar via yh-antagning eller till yh.campus@molndal.se så att kan vi erbjuda platsen till en annan person på reservlistan. Vi meddelar dig om du står på reservlistan och erbjuder reservplatser efter ordinarie antagning.

När du väl har blivit antagen finns det vissa saker du måste tänka på men även hjälp som du kan få.

Studiemedel från CSN

Yh-utbildningar berättigar till studiemedel via Centrala studiestödsnämnden (CSN). Var noga med att läsa igenom informationen på CSN:s hemsida innan du ansöker om studiemedel.

Dator

Vid studier på eftergymnasial nivå är det viktigt att du har tillgång till en dator lämplig för studier. Om du inte har en egen dator finns det att låna.

Särskilt pedagogiskt stöd

Vi vill att du som studerande ska ha möjlighet att på bästa sätt tillgodogöra dig utbildningsplanen. Om du vet med dig eller upptäcker att du är i behov av språkstöd eller annat pedagogiskt stöd under utbildningen har du möjlighet att ansöka om det.

Informationsträffar online

Att välja utbildning är stort. För att du ska kunna göra ett så välgrundat utbildnings- och yrkesval som möjligt välkomnar vi dig att delta vid en informationsträff online. Här får du en presentation av vår skola samt information om utbildningarnas upplägg och innehåll. Du har också möjlighet att ställa egna frågor och få svar på vad som skulle passa dig och din personlighet.

Välkommen!

För att anmäla dig klickar du på någon av länkarna nedan. När du väl har kommit yh-antagning.se kan du anmäla dig till informationsträffarna under "Aktiviteter".

Cloudutvecklare

IT-projektledare

Javautvecklare

Moln- och virtualiseringsspecialist

Dela på:

Senast uppdaterad