Vår antagningsprocess för .NET- utvecklare

På denna sida ger vi dig information kopplad till antagningsprocessen för YH-utbildningen .NET- utvecklare.

Först och främst vill vi uttrycka ett stort tack för ditt visade intresse för vår yrkeshögskola. .NET-utvecklare är en bunden utbildning som bedrivs på plats i Krokslätts fabriker i Mölndal med start måndag 30 augusti 2021. Vänligen läs igenom den inledande texten för en introduktion till sidan.

I plusboxarna hittar du specifik information om delar av vår antagningsprocess. Klicka dig fram till den information som berör dig. I plusboxarna hittar du information om följande delar kopplade till antagningsprocessen;

  • Informationsträffar online
  • Behörighetsgranskning av din ansökan
  • Behörighetsgivande prov
  • Behörighetsgivande förutbildning (BFU)
  • Urvalsprov
  • Ansökan om reell kompetens

Viktiga datum

Ordinarie ansökningsperiod stänger 23 maj 2021

Vi öppnade ansökan till höstens utbildningar 12 februari 2021 och stänger ansökan 23 maj 2021. Glöm inte att dubbelkolla och säkerställa att din ansökan är inlämnad.

Om din ansökan inte är inlämnad under ordinarie ansökningsperiod kommer den att betraktas som en sen anmälan. Med sen anmälan avses ansökningar som är inskickade efter 23 maj. Sena ansökningar prioriteras efter ansökningar inskickade under ordinarie ansökningsperiod (12 februari - 23 maj 2021) och minskar därmed dina möjligheter att bli antagen till utbildningen. Sökanden som gör en sen anmälan kommer inte ha möjlighet att delta i utbildningens urvalsprov.

Sista kompletteringsdatum

Sista kompletteringsdag av ansökningshandlingar är 21 juni 2021. Den som inte kompletterat sin ansökan med pågående studier eller andra dokument vi efterfrågat på yh-antagning.se senast detta datum kommer anses obehörig till utbildningen.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut den 28 juni 2021.

Sen ansökan stänger 20 augusti

Vi antar via sen anmälan i mån av plats. Behöriga sökanden som skickat in en sen ansökan kommer kontinerligt få information från och med vecka 28 om de är behöriga och kan erbjudas plats.

Behörighetsgranskning av sena ansökningar har uppehåll mellan vecka 26 och vecka 27 och återupptas igen efter 12 juli. Vi tittar på om du uppfyller grundläggande och särskilda förkunskapskrav för den utbildning du sökt till.

Observera att inga urvalsprov/behörighetsgivande prov sker vid sen ansökan.

Lycka till

Med detta önskar vi dig en fin vår och ser fram emot att lära känna dig.

Vänliga hälsningar

Personalen

Yrkeshögskolan Campus Mölndal

Under våren genomför vi ett antal informationsträffar online.

Syftet med informationsträffarna var att ge dig information om våra utbildningar och ge dig möjlighet att ställa frågor till oss om allt mellan himmel och jord om yrkeshögskola, arbetsmarknaden och hur vi bedriver utbildning.

Kontakta oss via yh.campus@molndal.se om du har frågor om utbildningen.

Vi har påbörjat granskningen av ansökningarna till utbildningen. Vi tittar på om du uppfyller grundläggande och särskilda förkunskapskrav för den utbildning du sökt till.

Om vi har frågor eller saknar dokumentation från dig kontaktar vi dig i första hand via yh-antagning.se. När vi granskat din ansökan klart meddelar vi dig om du är behörig, eller ej behörig till sökt utbildning.

Tänk på att meddelanden från yh-antagning.se kan hamna i din skräppost.

Behörighetsgivande prov är ett sätt för sökanden att visa att de har motsvarande kunskaper som krävs för behörighet till utbildningen i vissa ämnen/kurser som krävs för behörighet för utbildningen.

Provet är främst för sökanden som åberopar reell kompetens för matematik, IT-kurserna eller saknar betyg i svenska språket . Vi kommer att erbjuda behörighetsgivande prov i följande ämnen;

  • Svenska och Svenska som andraspråk,
  • Matematik 2,
  • Programmering 1 samt
  • Webbutveckling 1

Mer information skickas ut via yh-antagning.se för den som är aktuell för att genomföra behörighetsgivande prov. Informationen kan komma att skickas ut efter sista ansökningsdatum 23 maj.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat oss Behörighetsgivande förutbildning (BFU) för .NET-utvecklare. Utbildningen behandlar ämnena Datorteknik och Dator- och nätverksteknik.

Utbildningens genomförande

BFU-utbildningen till .NET-utvecklare är planerad att genomföras 26 juli - 27 augusti 2021. Det motsvarar fem veckors heltidsstudier. BFU berättigar att ansöka om 100 % studiemedel från CSN.

Anmälan till BFU

Mer information om urvalet beskrivs i ansökningsinstruktionerna på yh-antagning.se för de som är aktuella för BFU. Du får ett särskilt meddelande på yh-antagning.se om du är aktuell för BFU(senast 23 maj hoppas vi kunna meddela dig om du är aktuell för BFU).

Det är viktigt att du även till denna ansökan bifogar dina ansökningshandlingar då det är en ansökan till en separat utbildning.

Information om vi kommer starta BFU är planerad att meddelas 28 juni då antagningsbesked till utbildningen .NET-utvecklare skickas ut. Förhoppningsvis kan vi meddela detta tidigare.

Observera att antalet behöriga sökanden från ordinarie ansökningsperiod, som har möjlighet att komplettera sin ansökan till och med 21 juni, kommer avgöra om och hur många platser vi kommer kunna erbjuda för BFU.

Främsta anledningen till denna ovisshet är att en sökanden som blir antagen på BFU och klarar utbildningen med godkänt resultat ska erbjudas en plats till sökt utbildning.

Urval vid fler sökande än platser till BFU

I det fall det är fler behöriga sökanden än det finns platser till en BFU sker ett urval till utbildningen.

Urval till BFU-utbildningarna går till på samma sätt som urvalet till våra utbildningar, dvs genom ett onlineprov. De sökande till BFU rangordnas utifrån sitt resultat på urvalsprovet och erbjuds plats i turordning.

Behörig genom BFU eller gymnasiala kurser

Om ditt mål är att säkerställa din behörighet kan det vara mer fördelaktigt att försöka bli behörig genom betyg i särskilda förkunskapskravskurser via komvux, antingen via studier eller prövning.

Vi genomför urvalsprov (särskilt prov) online till våra utbildningar. Detta för att vi ska kunna rangordna våra sökanden i det fall vi har fler behöriga sökanden än det finns plaster. Under “Aktiviteter” på yh-antagning.se kan du anmäla dig till det datum och tid där när du vill genomföra urvalsproven. Observera att du kan delta i urvalsprov även om du inte fått besked om du är behörig eller inte.

Du kan välja att inte delta i urvalsprov men din chans att bli antagen till sökt utbildning kan minska då du inte konkurrerar med ett resultat i urvalet.

För dig som vill ansöka om reell kompetens önskar vi att du bifogar "Formulär ansökan om reell kompetens" som en bilaga i din ansökan på yh-antagning.se. Läs instruktionerna noga. Vi har även en skapat en mall för arbetsgivarintyg du kan använda.

Vårt tips är att skapa hela ansökan, inklusive bilagor till ansökan som en PDF-fil. Om du får problem att ladda upp ansökan kan du maila den till yh.campus@molndal.se. Ange i så fall ditt namn, personnummer och vilken utbildning/vilka utbildningar ansökan om reell kompetens avser.

Observera att du kan komma att bli kontaktad av oss via telefon för en telefonintervju gällande din ansökan om reell kompetens.

För frågor gällande din ansökan eller vår antagningsprocess når du oss enklast via mail. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på yh.campus@molndal.se. För frågor om utbildningen kan du kontakta utbildningsledare Annika Lund.

Annika Lund
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
.NET-utvecklare & Javautvecklare
0731-46 34 43
annika.lund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad