Vår antagningsprocess - Cloudutvecklare

På denna sida ger vi dig information kopplad till antagningsprocessen för YH-utbildningen Cloudutvecklare hos Yrkeshögskolan Campus Mölndal.

Arrow-right

Först och främst vill vi uttrycka ett stort tack för ditt visade intresse för vår yrkeshögskola! Cloudutvecklare är en bunden utbildning på 2 år som bedrivs på plats i Krokslätts fabriker i Mölndal med start 29 augusti 2022.

I högerspalten har vi gjort en kort sammanställning av informationen.

I plusboxarna hittar du specifik information om antagningsprocessen. Klicka dig fram till den information som berör dig.

 • Informationsträffar online
 • Behörighetsgranskning av din ansökan
 • Behörighetsgivande prov
 • Behörighetsgivande förutbildning (BFU)
 • Urvalsprov
 • Ansökan om reell kompetens
 • Kontakta oss

Viktiga datum

Ordinarie ansökningsperiod stänger 31 maj 2022

Vi öppnar ansökan till höstens utbildningar 15 februari och stänger ansökan 31 maj. Glöm inte att dubbelkolla och säkerställa att din ansökan är inlämnad under ordinarie ansökningsperiod.

Om din ansökan inte är inlämnad under ordinarie ansökningsperiod kommer den att betraktas som en sen anmälan. Med sen anmälan avses ansökningar som är inskickade efter 31 maj. Sena ansökningar prioriteras efter ansökningar inskickade under ordinarie ansökningsperiod (15 februari - 31 maj 2022) och minskar därmed dina möjligheter att bli antagen till utbildningen. Sökanden som gör en sen anmälan kommer inte ha möjlighet att delta i utbildningens urvalsprov. Du antas i mån av plats.

Sista kompletteringsdatum

Sista kompletteringsdag av ansökningshandlingar är 21 juni 2022. Den som inte kompletterat sin ansökan med pågående studier eller andra dokument vi efterfrågat på yh-antagning.se senast detta datum kommer anses obehörig till utbildningen.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut 14 juni 2022. Efter det får antagna studerande ytterligare information inför utbildningsstarten till sin e-postadress.

Sen ansökan stänger när utbildningens platser är fyllda

Vi antar via sen anmälan i mån av plats. Behöriga sökanden som skickat in en sen ansökan kommer kontinuerligt få information om de är behöriga och kan erbjudas plats.

På grund av semestertider kan det komma att bli ett uppehåll med antagningsarbetet under juli månad.

Observera att inga urvalsprov/behörighetsgivande prov kan genomföras vid sen ansökan.

Lycka till!

Med detta önskar vi dig en fin vår och ser fram emot att lära känna dig. Kontakta gärna utbildningsledaren om du har frågor eller funderingar.

Vänliga hälsningar

Personalen

Yrkeshögskolan Campus Mölndal

Under våren genomför vi ett antal informationsträffar online.

Under informationsträffarna ger vi dig information om utbildningen Utbildningens namn och yrkesrollen. Vår ambition är att du ska få möjlighet att träffa både studerande och personer från utbildningens ledningsgrupp under mötet. Du får även möjlighet att ställa frågor till oss om allt mellan himmel och jord om yrkeshögskola, arbetsmarknaden och hur vi bedriver utbildning.

Anmäl dig till våra informationsträffar via yh-antagning.se under "Aktiviteter".

Varmt välkommen!

Vi påbörjar granskning av ansökningar kontinuerligt efter att ansökningsperioden startat. Vi tittar på om du uppfyller utbildningens grundläggande och särskilda förkunskapskrav.

Om vi har frågor eller saknar dokumentation kontaktar vi dig i första hand via yh-antagning.se. När vi granskat din ansökan klart meddelar vi dig om du är behörig, eller ej behörig till sökt utbildning.

Tänk på att meddelanden från yh-antagning.se kan hamna i din skräppost.

Observera att inga behörighetsgivande prov sker vid sen ansökan.

För sökande som saknar betyg i särskilda behörighetskurser finns möjlighet att göra behörighetsgivande prov. Det innebär att du anmäler dig till en provtid och genomför ett prov för att visa att du har motsvarande kunskaper.

Proven är utformade av Yrkeshögskolan Campus Mölndal och är giltiga för antagning till våra utbildningar.

Vi kommer att erbjuda behörighetsgivande prov i följande ämnen;

 • Matematik 2c
 • Programmering 1

Anmälan till behörighetsgivande prov sker under "Aktiviteter" på yh-antagning.se. Proven genomförs online i exam.net. Mer information publiceras inom kort.

Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja en yrkeshögskola Behörighetsgivande förutbildning (BFU). Det kan vara aktuellt för en skola som inte fyller sina utbildningsplatser. Vi vet i dagsläget inte om vi kommer bedriva BFU för Cloudutvecklare.

BFU är aktuellt för en sökande som saknar betyg i särskilda förkunskapskurser. Om en sökande blir antagen till BFU och klarar BFU-utbildningen med godkänt resultat är den sökande behörig och garanterad en plats till YH-utbildningen Cloudutvecklare.

BFU för Cloudutvecklare kommer omfatta ämnet Programmering.

Beslut om att starta BFU

Vi meddelar samtliga sökande som inte är behöriga när vi vet om vi kommer få bedriva BFU via yh-antagning.se.

Observera att antalet behöriga sökanden från ordinarie ansökningsperiod, som har möjlighet att komplettera sin ansökan till och med 21 juni, kommer avgöra om och hur många platser vi kommer kunna erbjuda för BFU.

Främsta anledningen till denna ovisshet är att en sökande som blir antagen på BFU och klarar utbildningen med godkänt resultat ska erbjudas en plats till sökt utbildning.

Utbildningens genomförande

BFU-utbildningen till Cloudutvecklare kommer, om den startar, genomföras 27 juli - 26 augusti 2022. Det motsvarar fem veckors heltidsstudier. BFU berättigar att ansöka om 100 % studiemedel från CSN.

Anmälan till BFU

Anmälan till BFU sker, precis som till Cloudutvecklare, via yh-antagning.se.

Urval vid fler sökande än platser till BFU

I det fall det är fler behöriga sökanden än det finns platser till en BFU sker ett urval till utbildningen.

Urval till BFU-utbildningarna går till på samma sätt som urvalet till våra utbildningar, dvs genom ett onlineprov. De sökande till BFU rangordnas utifrån sitt resultat på urvalsprovet och erbjuds plats i turordning.

Behörig genom BFU eller gymnasiala kurser

Om ditt mål är att säkerställa din behörighet kan det vara mer fördelaktigt att försöka bli behörig genom betyg i särskilda förkunskapskravskurser via Komvux, antingen via studier eller prövning. Betygsdokument från komvuxstudier måste vara inskickade senast 21 juni 2022.

Observera att inga urvalsprov sker vid sen ansökan.

Vi genomför urvalsprov (särskilt prov) online till våra utbildningar. Detta för att vi ska kunna rangordna våra sökanden i det fall vi har fler behöriga sökanden än det finns plaster. Under “Aktiviteter” på yh-antagning.se kan du anmäla dig till det datum och tid där när du vill genomföra urvalsproven. Observera att du kan delta i urvalsprov även om du inte fått besked om du är behörig eller inte.

Du kan välja att inte delta i urvalsprov men din chans att bli antagen till sökt utbildning kan minska då du inte konkurrerar med ett resultat i urvalet.

För dig som vill ansöka om reell kompetens önskar vi att du bifogar "Formulär ansökan om reell kompetens" som en bilaga i din ansökan på yh-antagning.se. Läs instruktionerna noga. Vi har även en skapat en mall för arbetsgivarintyg du kan använda.

Vårt tips är att skapa hela ansökan, inklusive bilagor till ansökan som en PDF-fil. Om du får problem att ladda upp ansökan kan du maila den till yh.campus@molndal.se. Ange i så fall ditt namn, personnummer och vilken utbildning/vilka utbildningar ansökan om reell kompetens avser.

Observera att du kan komma att bli kontaktad av oss via telefon för en telefonintervju gällande din ansökan om reell kompetens.

För frågor gällande din ansökan eller vår antagningsprocess når du oss enklast via mail. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på yh.campus@molndal.se. För frågor om utbildningen kan du kontakta utbildningsledare Anna Frejinger.

Annika Lund
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
.NET-utvecklare & Cloudutvecklare
0731-46 34 43
annika.lund@molndal.se

Informationsträffar

Anmäl dig till våra informationsträffar via yh-antagning.se under "Aktiviteter".

Särskilda behörighetskrav

 • Matematik 2c
 • Programmering 1

Viktiga dokument

 • Information prov i exam.net
 • Instruktion behörighetsgivande prov Cloudutvecklare

Dela på:

Senast uppdaterad