Vår antagningsprocess - IT-projektledare

På denna sida ger vi dig information kopplad till antagningsprocessen för YH-utbildningen IT-projektledare.

Först och främst vill vi uttrycka ett stort tack för ditt visade intresse för vår yrkeshögskola. IT-projektledare är en bunden utbildning som bedrivs på plats i Krokslätts fabriker i Mölndal med start måndag 30 augusti 2021. Vänligen läs igenom den inledande texten för en introduktion till sidan.

I plusboxarna hittar du specifik information om delar av vår antagningsprocess. Klicka dig fram till den information som berör dig. I plusboxarna hittar du information om följande delar kopplade till antagningsprocessen;

  • Informationsträffar online
  • Behörighetsgranskning av din ansökan
  • Behörighetsgivande prov
  • Urvalsprov
  • Ansökan om reell kompetens

Viktiga datum

Ordinarie ansökningsperiod stänger 23 maj 2021

Vi öppnade ansökan till höstens utbildningar 12 februari 2021 och stänger ansökan 23 maj 2021. Glöm inte att dubbelkolla och säkerställa att din ansökan är inlämnad.

Om din ansökan inte är inlämnad under ordinarie ansökningsperiod kommer den att betraktas som en sen anmälan. Med sen anmälan avses ansökningar som är inskickade efter 23 maj. Sena ansökningar prioriteras efter ansökningar inskickade under ordinarie ansökningsperiod (12 februari - 23 maj 2021) och minskar därmed dina möjligheter att bli antagen till utbildningen. Sökanden som gör en sen anmälan kommer inte ha möjlighet att delta i utbildningens urvalsprov.

Sista kompletteringsdatum

Sista kompletteringsdag av ansökningshandlingar är 21 juni 2021. Den som inte kompletterat sin ansökan med pågående studier eller andra dokument vi efterfrågat på yh-antagning.se senast detta datum kommer anses obehörig till utbildningen.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut den 28 juni 2021.

Sen ansökan stänger 20 augusti

Vi antar via sen anmälan i mån av plats. Behöriga sökanden som skickat in en sen ansökan kommer kontinerligt få information från och med vecka 28 om de är behöriga och kan erbjudas plats.

Behörighetsgranskning av sena ansökningar har uppehåll mellan vecka 26 och vecka 27 och återupptas igen efter 12 juli. Vi tittar på om du uppfyller grundläggande och särskilda förkunskapskrav för den utbildning du sökt till.

Observera att inga urvalsprov/behörighetsgivande prov sker vid sen ansökan.

Lycka till

Med detta önskar vi dig en fin vår och ser fram emot att lära känna dig.

Vänliga hälsningar

Personalen

Yrkeshögskolan Campus Mölndal

Under våren genomför vi ett antal informationsträffar online.

Syftet med informationsträffarna var att ge dig information om våra utbildningar och ge dig möjlighet att ställa frågor till oss om allt mellan himmel och jord om yrkeshögskola, arbetsmarknaden och hur vi bedriver utbildning.

Kontakta oss via yh.campus@molndal.se om du har frågor om utbildningen.

Behörighetsgranskning av din ansökan

Vi har genomfört granskningen av samtliga ansökningar inskickade under ordinarie ansökningsperiod.

Behörighetsgranskning av sena ansökningar har uppehåll mellan vecka 26 och vecka 27 och återupptas igen efter 12 juli. Vi tittar på om du uppfyller grundläggande och särskilda förkunskapskrav för den utbildning du sökt till.

Om vi har frågor eller saknar dokumentation från dig kontaktar vi dig i första hand via yh-antagning.se. När vi granskat din ansökan klart meddelar vi dig om du är behörig, eller ej behörig till sökt utbildning.

Tänk på att meddelanden från yh-antagning.se kan hamna i din skräppost.

Observera att inga behörighetsgivande prov sker vid sen ansökan.

Behörighetsgivande prov är ett sätt för sökanden att visa att de har motsvarande kunskaper som krävs för behörighet till utbildningen i vissa ämnen/kurser som krävs för behörighet för utbildningen.

Provet är främst för sökanden som åberopar reell kompetens för IT-kurserna eller saknar betyg i svenska språket . Vi kommer att erbjuda behörighetsgivande prov i följande ämnen;

  • Svenska och Svenska som andraspråk

Mer information skickas ut via yh-antagning.se för den som är aktuell för att genomföra behörighetsgivande prov. Informationen kan komma att skickas ut efter sista ansökningsdatum 23 maj.

Observera att inga urvalsprov sker vid sen ansökan.

Vi genomför urvalsprov (särskilt prov) online till våra utbildningar. Detta för att vi ska kunna rangordna våra sökanden i det fall vi har fler behöriga sökanden än det finns plaster. Under “Aktiviteter” på yh-antagning.se kan du anmäla dig till det datum och tid där när du vill genomföra urvalsproven. Observera att du kan delta i urvalsprov även om du inte fått besked om du är behörig eller inte.

Du kan välja att inte delta i urvalsprov men din chans att bli antagen till sökt utbildning kan minska då du inte konkurrerar med ett resultat i urvalet.

Instruktionerna till urvalsprovet Samarbetsförmåga delges vid urvalsprovstillfället.

För dig som vill ansöka om reell kompetens önskar vi att du bifogar "Formulär ansökan om reell kompetens" som en bilaga i din ansökan på yh-antagning.se. Läs instruktionerna noga. Vi har även en skapat en mall för arbetsgivarintyg du kan använda.

Vårt tips är att skapa hela ansökan, inklusive bilagor till ansökan som en PDF-fil. Om du får problem att ladda upp ansökan kan du maila den till yh.campus@molndal.se. Ange i så fall ditt namn, personnummer och vilken utbildning/vilka utbildningar ansökan om reell kompetens avser.

Observera att du kan komma att bli kontaktad av oss via telefon för en telefonintervju gällande din ansökan om reell kompetens.

För frågor gällande din ansökan eller vår antagningsprocess når du oss enklast via mail. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på yh.campus@molndal.se. För frågor om utbildningen kan du kontakta utbildningsledare Anna Frejinger.

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Moln- och virtualiseringsspecialist
0765-17 61 41
anna.frejinger@molndal.se

Särskilda behörighetskrav

  • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 samt
  • 12 månader arbetslivserfarenhet i ansvarstagande befattning

Viktiga länkar

Dela på:

Senast uppdaterad