Vår antagningsprocess Javautvecklare - Integration

På denna sida ger vi dig information kopplad till antagningsprocessen för YH-utbildningen Javautvecklare - Integration hos Yrkeshögskolan Campus Mölndal.

Arrow-right

Först och främst vill vi uttrycka ett stort tack för ditt visade intresse för vår yrkeshögskola! Javautvecklare - Integration är en bunden utbildning på två år som bedrivs på plats i Krokslätts fabriker i Mölndal med start måndag 16 januari 2023.

I högerspalten har vi gjort en kort sammanställning av informationen.

I plusboxarna hittar du specifik information om delar av vår antagningsprocess. Klicka dig fram till den information som berör dig. I plusboxarna hittar du information om följande delar kopplade till antagningsprocessen;

 • Informationsträffar online
 • Behörighetsgranskning av din ansökan
 • Behörighetsgivande prov
 • Behörighetsgivande förutbildning (BFU)
 • Urvalsprov
 • Ansökan om reell kompetens
 • Kontakta oss

Viktiga datum

Ordinarie ansökningsperiod stänger 31 oktober 2022

Vi öppnar ansökan till höstens utbildningar i juli 2022 och stänger ansökan 31 oktober 2022. Ansökningsperioden är ändrad på grund att vi valt att skjuta fram utbildningsstarten från hösten 2022 till 16 januari 2023. Glöm inte att dubbelkolla och säkerställa att din ansökan är inlämnad.

Om din ansökan inte är inlämnad under ordinarie ansökningsperiod kommer den att betraktas som en sen anmälan. Med sen anmälan avses ansökningar som är inskickade efter 31 oktober. Sena ansökningar prioriteras efter ansökningar inskickade under ordinarie ansökningsperiod (15 februari - 31 oktober 2022) och minskar därmed dina möjligheter att bli antagen till utbildningen. Sökanden som gör en sen anmälan kommer inte ha möjlighet att delta i utbildningens urvalsprov. Du antas i mån av plats.

Sista kompletteringsdatum

Sista kompletteringsdag av ansökningshandlingar är 11 november 2022. Den som inte kompletterat sin ansökan med pågående studier eller andra dokument vi efterfrågat på yh-antagning.se senast detta datum kommer anses obehörig till utbildningen.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut i anslutning till sista ansökningsdag. Vi ger dig mer information när ansökan öppnar. Efter det får antagna studerande ytterligare information inför utbildningsstarten till sin e-postadress.

Sen ansökan stänger när utbildningens platser är fyllda

Vi antar via sen anmälan i mån av plats. Behöriga sökanden som skickat in en sen ansökan kommer kontinuerligt få information om de är behöriga och kan erbjudas plats.

Observera att inga urvalsprov/behörighetsgivande prov kan genomföras vid sen ansökan.

Lycka till!

Med detta önskar vi dig en fin vår och ser fram emot att lära känna dig. Kontakta gärna utbildningsledaren om du har frågor eller funderingar.

Vänliga hälsningar

Personalen

Yrkeshögskolan Campus Mölndal

Håll utkik på utbildningens hemsida i augusti för att få information om kommande informationsträffar online. Vi kan även komma ett erbjuda Öppet hus på skolan. Mer information publiceras efter sommaruppehållet.

Under informationsträffarna ger vi dig information om utbildningen Integrationsutvecklare: Java och yrkesrollen. Du kommer även att få träffa representanter från arbetslivet. Du får även möjlighet att ställa frågor till oss om allt mellan himmel och jord om yrkeshögskola, arbetsmarknaden och hur vi bedriver utbildning.

Varmt välkommen!

Vi påbörjar granskning av ansökningar kontinuerligt efter att ansökningsperioden startat. Vi tittar på om du uppfyller utbildningens grundläggande och särskilda förkunskapskrav.

Om vi har frågor eller saknar dokumentation kontaktar vi dig i första hand via yh-antagning.se. När vi granskat din ansökan klart meddelar vi dig om du är behörig, eller ej behörig till sökt utbildning.

Tänk på att meddelanden från yh-antagning.se kan hamna i din skräppost.

Inledande information

För sökande som saknar betyg i särskilda behörighetskurser finns möjlighet att göra behörighetsgivande prov. Det innebär att du anmäler dig till en provtid och genomför ett prov för att visa att du har motsvarande kunskaper.

Proven är utformade av Yrkeshögskolan Campus Mölndal och är giltiga för antagning till våra utbildningar.

Vi kommer att erbjuda behörighetsgivande prov i följande ämnen;

 • Matematik 2
 • Programmering 1

Anmälan

Anmälan till behörighetsgivande prov sker under "Aktiviteter" på yh-antagning.se. Vi kommer att meddela dig via yh-antagning.se när du kan anmäla dig till ett tillfälle. Proven kommer äga rum under hösten 2022, mer information publiceras på hemsidan och skickas till dig via yh-antagning.se för dig som är aktuell för behörighetsgivande prov.

Behörighetsgivande utbildning - BGU

Vi kommer erbjuda den som saknar behörighet att läsa en onlinekurs i programmering som motsvarar Programmering 1 och enbart ger behörighet till våra programmeringsutbildningar.

Utbildningen bedrivs helt online och avslutas med ett prov online.

Mer information får du under Aktiviteter på yh-antagning.se. Vi kommer skicka en inbjudan till dig i fall att vi ser att du är aktuell för detta när vi granskar din ansökan.

Om du redan vet om att du är aktuell för BGU:n kan du kontakta oss via yh.campus@molndal.se för mer information.

Genomförande av behörighetsgivande prov

Proven genomförs online i ett säkert system som heter exam.net. Du loggar in i ett onlinemöte via din mobil under provet.

Det går inte att förbereda dig för provet. Inga hjälpmedel tillåts.

Efter behörighetsgivande prov

Du meddelas via yh-antagning.se om du blivit behörig till utbildningen genom behörighetsgivande prov.

I det fall du vill öka dina chanser att bli antagen till utbildningen rekommenderas du att även genomföra urvalsproven till aktuell utbildning.

Resultatet från proven går enbart att använda vid antagning till Yrkeshögskolan Campus Mölndals YH-utbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat oss att bedriva Behörighetsgivande förutbildning (BFU). Det kan vara aktuellt för en skola som inte fyller sina utbildningsplatser. Vi vet i dagsläget inte om vi kommer bedriva BFU för utbildningen. Mer information kommer under hösten.

BFU är aktuellt för en sökande som saknar betyg i särskilda förkunskapskurser. Om en sökande blir antagen till BFU och klarar BFU-utbildningen med godkänt resultat är den sökande behörig och garanterad en plats till YH-utbildningen Javautvecklare - Integration.

BFU för Javautvecklare - Integration kommer omfatta ämnena Programmering.

Vid beslut om att starta BFU

Vi meddelar samtliga sökande som inte är behöriga när vi vet om vi kommer att bedriva BFU via yh-antagning.se.

Observera att antalet behöriga sökanden från ordinarie ansökningsperiod, som har möjlighet att komplettera sin ansökan till och med 11 november, kommer avgöra om och hur många platser vi kommer kunna erbjuda för BFU.

Främsta anledningen till denna ovisshet är att en sökanden som blir antagen på BFU och klarar utbildningen med godkänt resultat ska erbjudas en plats till sökt utbildning.

Utbildningens genomförande

BFU-utbildningen till Javautvecklare - Integration kommer, om den startar, genomföras genomföras under hösten 2022, mer information skickas ut direkt till de som är aktuella via meddelande på yh-antagning.se. Utbildningen motsvarar fyra veckors heltidsstudier. BFU berättigar att ansöka om 100 % studiemedel på gymnasial nivå från CSN.

Anmälan till BFU

Anmälan till BFU sker, precis som till Javautvecklare - Integration, via yh-antagning.se.

Urval vid fler sökande än platser till BFU

I det fall det är fler behöriga sökanden än det finns platser till en BFU sker ett urval till utbildningen.

Urval till BFU-utbildningarna går till på samma sätt som urvalet till våra utbildningar, dvs genom ett onlineprov. De sökande till BFU rangordnas utifrån sitt resultat på urvalsprovet och erbjuds plats i turordning.

Behörig genom BFU eller gymnasiala kurser

Om ditt mål är att säkerställa din behörighet kan det vara mer fördelaktigt att försöka bli behörig genom betyg i särskilda förkunskapskravskurser via vår behörighetsgivande utbildning (BGU) eller via komvux, antingen via studier eller prövning. Betygsdokument från komvuxstudier måste vara inskickade senast 11 november 2022.

Vi genomför urvalsprov (särskilt prov) online till våra utbildningar. Detta för att vi ska kunna rangordna våra sökanden i det fall vi har fler behöriga sökanden än det finns plaster. Under “Aktiviteter” på yh-antagning.se kan du anmäla dig till det datum och tid där när du vill genomföra urvalsproven. Observera att du kan delta i urvalsprov även om du inte fått besked om du är behörig eller inte.

Du kan välja att inte delta i urvalsprov men din chans att bli antagen till sökt utbildning kan minska då du inte konkurrerar med ett resultat i urvalet.

För dig som vill ansöka om reell kompetens önskar vi att du bifogar "Formulär ansökan om reell kompetens" som en bilaga i din ansökan på yh-antagning.se. Läs instruktionerna noga. Vi har även en skapat en mall för arbetsgivarintyg du kan använda.

Vårt tips är att skapa hela ansökan, inklusive bilagor till ansökan som en PDF-fil. Om du får problem att ladda upp ansökan kan du maila den till yh.campus@molndal.se. Ange i så fall ditt namn, personnummer och vilken utbildning/vilka utbildningar ansökan om reell kompetens avser.

Observera att du kan komma att bli kontaktad av oss via telefon för en telefonintervju gällande din ansökan om reell kompetens.

För frågor gällande din ansökan eller vår antagningsprocess når du oss enklast via mail. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på yh.campus@molndal.se. För frågor om utbildningen kan du kontakta utbildningsledare Sandra Hahn.

Anna Frejinger
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
IT-projektledare och Javautvecklare - Integration
076-517 61 41
anna.frejinger@molndal.se

Informationsträffar

 • Vi kommer under hösten erbjuda informationsträffar online. Mer information om datum publiceras efter sommaruppehållet.

Särskilda förkunskapskrav

 • Matematik 2c
 • Programmering

Viktiga dokument

Dela på:

Senast uppdaterad