Behörighetsgivande prov svenska

Välkommen till denna informationssida för dig som sökt till någon av våra IT-utbildningar inom yrkeshögskolan

För dig som har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska finns enligt krav från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) att studerande på yrkeshögskolan måste ha de kunskaper i svenska som behövs för att de ska kunna klara av utbildningen de läser.

Du har blivit inbjuden hit med anledning av att vi saknar betygsdokument eller inte anser att du har visat betygsdokument/ansökningshandlingar som visar tillräckliga kunskaper i svenska. Vi ha därför skapat ett behörighetsgivande prov i svenska för att ge dig som saknar godkänt betyg i Svenska som andraspråk (SVASVA01) eller annat motsvarande intyg, till exempel TISUS, möjlighet att visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska språket.

Yrkeshögskolan Campus Mölndals behörighetsgivande prov gäller enbart för antagning till våra IT-utbildningar och ingen annan yrkeshögskola.

Tänk på att det inte går att förbereda sig på något sätt inför de olika proven. Vi vill testa din kunskap här och nu.

Läs nedan i plusboxarna om;

 • Genomförande av de behörighetsgivande prov
 • Anmälan till behörighetsgivande prov
 • Efter provet

Lycka till med proven!

Proven Läsa samt Höra och Tala kommer att avgöra om du kommer genomföra provet för Skriva. Vi kommunicerar dina provresultat via yh-antagning.se.

Det behörighetsgivande provet kommer att genomföras vid tre tillfällen;

 • Tillfälle 1: Läsa (via exam.net, 25/5)
 • Tillfälle 2: Höra och Tala (onlinemöte med personal från Yrkeshögskolan Campus Mölndal 28/5 eller 31/5)
 • Tillfälle 3: Skriva (via exam.net, datum och tider publiceras senare)

Personalen vid provet för Höra och Tal kommer bedöma om du uppnår tillräckliga kunskaper i svenska för att få genomföra provet för Skriva. Personen är utbildad lärare i svenska som andraspråk för vuxna och har mångårig erfarenhet av arbete med utbildning i svenska som andraspråk.

Anmälan sker under ”Aktiviteter” på yh-antagning.se under Aktiviteterna;

 • Behörighetsgivande prov svenska - Läsa
 • Behörighetsgivande prov svenska - Höra och Tala
 • Behörighetsgivande prov svenska - Skriva

Du blir automatiskt inbjuden till de olika behörighetsgivande proven via yh-antagning.se. Inbjudan till Skriva-provet blir aktuellt för dem som bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för Läsa samt Höra och Tala.

Efter genomförda prov Läsa samt Höra och Tala

Efter att du genomför behörighetsgivande prov i Läsa samt Höra och Tala skickar vi ut resultatet från provet till dig via yh-antagning.se.

Om du klarat dessa tre delar bjuder vi automatiskt in dig till den sista delen, Skriva, via yh-antagning.se. Aktiviteten kommer då att heta "Behörighetsgivande prov svenska - Skriva".

Efter genomfört prov Skriva

Om du blivit aktuell för Skriva-provet kommer vi meddela dig om mer information gällande din behörighet via yh-antagning.se under "Meddelanden".

I meddelandet kommer det då att framgå ditt slutgiltiga provresultat och huruvida du är behörig till utbildningen du sökt till eller om det är något ytterligare du behöver göra.

Antagningsbesked skickas ut 28 juni 2021.

För frågor gällande behörighetsgivande prov i svenska, vänligen kontakta utbildningsledare Sandra Hahn. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.

Sandra Hahn
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
0790-60 79 38
sandra.hahn@molndal.se

Information om anmälan till behörighetsgivande prov i svenska

 • Provet är enbart giltigt vid ansökan till IT-utbildningar på Yrkeshögskolan Campus Mölndal
 • Anmälan sker via yh-antagning.se under "Aktiviteter"
 • Bedömningen genomförs via fyra prov; läsa, skriva, höra och tala
 • Första tillfället behandlar Läsa och sker 25 maj 2021
 • Andra tillfället behandlar Höra och Tala och sker 28 maj eller 31 maj 2021
 • Tredje tillfället behandlar Skriva och är aktuellt för de som klarat Läsa, Höra och Tala.

Dela på:

Senast uppdaterad