Anmälan BFU Moln- och virtualiseringsspecialist

På denna sida ger vi dig all information kopplad till vår Behörighetsgivande förutbildning (BFU) till Moln- och virtualiseringsspecialist

Arrow-right

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat oss Behörighetsgivande förutbildning (BFU) för Moln- och virtualiseringsspecialist. Utbildningen behandlar ämnena Programmering och Webbutveckling och bedrivs på distans.

I plusboxarna hittar du specifik information om BFU:n. Du kan där läsa information om;

 • Genomförande av BFU
 • Anmälan BFU
 • Urvalsprov BFU
 • Efter avslutad utbildning

Förutbildningen är studiemedelsberättigande hos Centrala studiestödsnämnden, CSN (för mer information, se www.csn.se).

Observera att antalet behöriga sökanden från ordinarie ansökningsperiod, som har möjlighet att komplettera sin ansökan till och med 21 juni, kommer avgöra hur många platser vi kommer kunna erbjuda för BFU. BFU-utbildningen kommer alltså att starta men vi vet i dagsläget inte hur många platser vi kommer kunna erbjuda.

Främsta anledningen till detta är att en sökanden som blir antagen på BFU och klarar utbildningen med godkänt resultat ska erbjudas en plats till sökt utbildning.

Sen anmälan är möjlig till och med 22 juli.

Vänliga hälsningar

Personalen

Yrkeshögskolan

Campus Mölndal

Utbildningens innehåll

BFU:n utgår från moment i gymnasiekurserna Programmering och Webbutveckling och kommer starta 26 juli 2021. Utbildningen kommer ha en studieperiod på fem veckor och avslutas fredag 27 aaugusti 2021, i direkt anslutning till starten av YH-utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist den 30 augusti 2021.

Onlineträffar och examination

Utbildningen kommer bedrivas på heltid, distans, med 10 timmar undervisningstid i veckan fördelat på en heldag och en halvdag samt inspelade filmer studerande tillgodogör sig utanför lektionstid. Viss handledning ingår utanför lektionstid.

Sista veckan genomförs ett muntligt prov, samt inlämning av en skriftlig examinationsuppgift. I utbildningen ingår även inlämningsuppgifter.

Exakt dagar och tid för lärarledd undervisning publiceras inom kort.

Den studerandes engagemang

Utbildningen är en heltidsutbildning. Det innebär att du behöver räkna med att lägga mellan 30-40 timmar på självstudier utöver undervisningen med läraren under de fem veckor som kursen pågår. Om du redan nu vet att du inte har möjlighet att lägga ner den tid som krävs bör du överväga om du ska ansöka om en plats på utbildningen.

Den ansträngning och det engagemang du lägger ner på vår BFU kommer att löna sig!

 

Du anmäler dig via ansökningsknappen nedan (yh-antagning.se).

Det är viktigt att du även till denna ansökan bifogar dina ansökningshandlingar då det är en ansökan till en separat utbildning.

Arrow-right

Ej aktuellt vid sen anmälan!

Allmän information urvalsprov

Det är fler behöriga sökanden från ordinarie ansökningsperiod till Moln- och virtualiseringsspecialist som är aktuella för och behöriga till BFU än det finns plastser. I det fall det är fler behöriga sökanden till BFU än det finns platser till BFU sker ett urval till utbildningen.

Urval till BFU-utbildningarna går till på samma sätt som urvalet till Moln- och virtualiseringsspecialist, det vill säga genom ett urvalsprov som sker online via exam.net. De sökande till BFU rangordnas utifrån sitt resultat på urvalsprovet och erbjuds plats i turordning. Om du inte blir antagen direkt kan du komma att bli erbjuden en reservplats till utbildningen.

Det är frivilligt att genomföra urvalsprovet till BFU.

Urvalsprovet testar kunskaper i matematik och engelska.

Anmälan urvalsprov

Anmälan till urvalsprovet sker online via yh-antagning.se och erbjuds följande datum och tider;

 • torsdag 10 juni, kl. 10.00 - 11.00
 • torsdag 10 juni, kl. 15.00 - 16.00
 • tisdag 15 juni, kl. 8.00 - 9.00
 • tisdag15 juni, kl. 15.00 - 16.00
 • torsdag 17 juni, kl. 8.00 - 9.00

Det erbjuds maximalt 13 provplatser till respektive tillfälle.

Instruktion urvalsprov via exam.net;

Fredag 27 augusti 2021 får du besked om du fått godkänt resultat eller inte på utbildningen.

Du som avslutar BFU med godkänt resultat har en garanterad plats i utbildningen Moln- och virtualiseringsspecialist som startar den 30 augusti 2021.

Fram till 2 juli 2021 når du oss bäst på yh.campus@molndal.se. Efter 5 juli är du välkommen att ta kontakt med Malin Helander, utbildningssamordnare inom IT-teamet.

Malin Helander
Samordnare IT-utbildningar Yrkeshögskolan
0704-67 7503
malin.helander@molndal.se

Ansökan och antagningsbesked

 • Ansökan till BFU .NET-utvecklare är öppen 21 maj - 21 juni 2021, sen anmälan är möjlig till och med 22 juli
 • Antagningsbesked skickas ut kontinuerligt till och med 23 juli 2021

Urvalsprov BFU - ej vid sen anmälan

 • Det är fler behöriga sökanden till BFU än vad vi har platser till utbildningen. För att öka dina möjligheter att bli antagen kan du genomföra urvalsprov
 • Du anmäler dig till urvalsproven under Aktiviteter på yh-antagning.se
 • Urvalsproven kommer endast genomföra vid utsatta tider 10 juni, 15 juni och 17 juni

Utbildningens genomförande

 • Utbildningen pågår mellan 26 juli - 27 augusti 2021
 • Utbildningen bedrivs på distans
 • Utbildningen är en heltidsutbildning
 • Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN motsvarande 100 % studietakt

Efter utbildningen

 • Studerande som avslutar utbildningen med godkänt resultat antas till .NET-utvecklare
 • Besked om resultat meddelas 27 augusti 2021

Dela på:

Senast uppdaterad