Din väg till behörighet

Särskilda förkunskapskrav, urvalsprov och behörighetsgivande förutbildning - här reder vi ut alla begrepp och din väg till behörighet.

Tänk på att de olika vägarna till behörighet ger olika möjligheter att bli antagen till en utbildning. Läs därför informationen noga.

Om du inte uppnår grundläggande behörighet (rätt att söka till eftergymnasiala studier) genom studier från gymnasiet kan du bli bedömd på din reella kompetens.

Då bedömer vi om du genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Vi tittar utöver formell utbildning på erfarenhet från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden.

Kontakta utbildningsledare för respektive utbildning för mer information.

Ytterligare information finns även i ansökningsinstruktionerna när du ska göra en ansökan till en utbildning på yh-antagning.se.

Utöver grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande) har vi till våra utbildningar även särskilda förkunskapskrav. Dessa är kopplade till de studerandes förutsättningar att klara av utbildningen och kan bestå av gymnasiala kurser. För vissa av våra utbildningar är även arbetslivserfarenhet ett särskilt förkunskapskrav.

Det finns flera sätt att uppvisa behörighet i särskilda behörighetskurser. Kurserna är alltid på gymnasiala nivå och kräver minst E/G i betyg.

Om du avslutar en kurs eller genomför en prövning och bifogar ett utdrag ur betygskatalogen före 21 juni och uppfyller grundläggande behörighet och eventuella övriga särskilda förkunskapskrav kommer du anses behörig till sökt utbildning.

Rättighet att läsa på komvux för behörighet till yrkeshögskolan

Du har rätt att läsa upp behörighetsgivande kurser (ett särskilt förkunskapskrav) på komvux vid ansökan till yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att få mer information och göra en anmälan.

Läs mer om rättigheten att få läsa behörighetsgivande kurser på komvux (kommunal vuxenutbildning) på Skolverkets hemsida.

Studera på komvux eller gör en prövning

Du kan antingen studera en utbildning på komvux eller anmäla dig till en prövning i en särskild kurs. Att studera på komvux är avgiftsfritt. Vanligtvis brukar komvux ta betalt för en prövning.

Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att få mer information och göra en anmälan.

Utdrag ur betygskatalogen oss tillhanda senast 21 juni 2021

Efter avslutad kurs eller prövning behöver du beställa ett utdrag ur betygskatalogen från din hemkommun som du bifogar din ansökan. Sista kompletteringsdatum av pågående utbildningar för behörighet till höstens utbildningsstarter är 21 juni 2021. Ansökan ska vara inlämnad med de dokument du har senast 23 maj 2021.

Om behörighetskraven för särskilda förkunskapskrav inte uppfylls kan vi som utbildningsanordnare göra en bedömning om du kan tillgodogöra dig utbildningen och utöva det yrke som utbildningen leder till enligt den så kallade 20-procentsregeln.

Högst tjugo procent av beviljade utbildningsplatser kan fördelas till sökande som saknar formell behörighet.

Vi kommer vid granskning av din ansökan ge dig mer information. Kontakta respektive utbildningsledare om du har frågor och funderingar om 20-procentsregeln.

Aktuellt för två IT-utbildningar

I det fall vi har färre behöriga sökande än antal platser till Moln- och virtualiseringsspecialist och .NET-utvecklare kan vi som skola ansöka om att få bedriva en behörighetsgivande förutbildning (BFU). Studerande som läser BFU och avslutar med godkänt resultat har en garanterad plats på den långa YH-utbildning de sökt till.

Vi väntar på beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan om vi får bedriva BFU för våra IT-utbildningar på plats Moln- och virtualiseringsspecialist och .NET-utvecklare. När vi får beslutet uppdaterar vi hemsidan och informerar berörda sökanden när vi fått beslutet från MYH.

Yrkeshögskolan Campus Mölndal har ansökt om att få erbjuda BFU i följande kurser*:

  • Programmering 1 och Webbutveckling 1
  • Datorteknik 1a och Dator- och nätverksteknik
  • Svenska som andraspråk 2

* Klart besked om vilka BFU-kurser som erbjuds samt datum för dessa publiceras under våren.

Urval vid fler sökande än platser till BFU

I det fall det är fler behöriga sökanden än det finns platser till BFU sker ett urval till utbildningen.

Urval till BFU-kurserna går till på samma sätt som urvalet till våra utbildningar, dvs genom ett muntligt och ett skriftligt prov. De sökande till BFU rangordnas utifrån sitt resultat på urvalsprovet och erbjuds plats i turordning.

Mer information om urvalet beskrivs i ansökningsinstruktionerna på yh-antagning.se om vi beviljas start av BFU.

Utbildningens genomförande

Utbildningen är planerad att starta 31 maj 2021 och genomförs i så fall under fem veckor, till stor del på distans. BFU berättigar till 100 % studiemedel från CSN.

Behörig genom BFU eller gymnasiala kurser

Om ditt mål är att säkerställa din behörighet kan det vara mer fördelaktigt att försöka bli behörig genom betyg i särskilda förkunskapskravskurser via komvux, antingen via studier eller prövning.

För vissa av våra utbildningar har vi arbetslivserfarenhet från ett eller flera yrkesområden eller branscher som särskilt förkunskapskapskrav utöver gymnasiala kurser.

Det innebär att du behöver uppvisa ett intyg som styrker:

  • vilken tjänst du haft
  • under vilken tidsperiod du haft tjänsten
  • din tjänstgöringsgrad
  • arbetsuppgifter och ansvarsområden av relevans för utbildningen du söker (mer information finns på respektive utbildnings sida)

Intyget ska vara underskrivet av chef, HR-personal eller annan person som kan intyga uppgifterna. I vissa fall kan vi komma att be om kompletterande handlingar, t.ex. arbetsbetyg, för att bedöma din behörighet.

Dela på:

Senast uppdaterad