Grundläggande behörighet

För att vara behörig till våra YH-utbildningar ska du:


  • Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Ha en utbildning från ett annat land som motsvarar svensk gymnasieexamen.

Om du inte har en fullständig gymnasieexamen eller saknar betyg i ett specifikt ämne är du välkommen att kontakta oss på yh.campus@molndal.se för en individuell bedömning.

Kunskaper i svenska

Vi undervisar på svenska i alla våra utbildningar. Du som söker måste därför ha godkänt betyg i kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Om du inte har läst kurserna har du möjlighet att visa dina kunskaper genom att i stället göra ett prov i svenska språket.

Särskilda behörighetskrav

Utöver en gymnasieexamen behöver du ha vissa förkunskaper för att vara behörig. Förutsättningarna är kopplade till kursinnehållet och skiljer sig åt beroende på vilken utbildning du söker. Mer information om vilka förkunskaper du behöver hittar du på respektive utbildningssida.


Om du saknar ett betyg i en kurs kan du göra en prövning via komvux för att betygsätta dina kunskaper. Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att få mer information.

20-procentsregeln

Tjugo procent av alla beviljade utbildningsplatser kan fördelas till sökande som saknar formell kompetens från gymnasiet. Yrkeshögskolan Campus Mölndal gör då bedömningen att den sökande kan klara utbildningen och få ett jobb efter examen.

Om du har frågor gällande din behörighet kontakta oss via yh.campus@molndal.se.

Publicerad: 2022-05-20
Senast uppdaterad: 2022-12-22