Självstudiekurs: Moln- och virtualiseringsspecialist

För dig som saknar särskilda behörighetskurser och önskar bli behörig via självstudier.

Arrow-right

Du som saknar förkunskaper inom Dator- och nätverksteknik samt Datorteknik 1a har möjlighet till självstudier under våren för att tillgodose dig dessa kurser.

Vi har tagit fram ett studiematerial bestående av filmer och enkla övningsuppgifter som du kan studera på egen hand eller tillsammans i studiegrupp som träffas i våra lokaler. Vi kommer erbjuda en studiegrupp för enbart tjejer och en blandad grupp. Vid varje tillfälle kommer utbildningsledaren vara på plats för att ta emot och starta upp tekniken.

Vi kommer bjuda in en lärare vid två tillfällen, utöver det bygger kursen på självstudier och att ta stöd av varandra.

Efter avslutade självstudier kommer du få möjlighet att göra ett behörighetsgivande prov. Blir du godkänd så räknas du som behörig vad gäller de särskilda förkunskapskraven.

En av de viktigaste kompetenserna och efterfrågan från arbetsmarknaden är motivation och egen drivkraft. Här får du en möjlighet att visa det genom att du på egen hand studerar och blir godkänd i de två avgörande delarna som ingår som förkunskapskrav för att bli behörig till utbildningen.

Studieperiod

Vi planerar för att du ska kunna påbörja dina självstudier 4 april. Behörighetsgivande prov kommer att äga rum under maj månad.

Anmälan

Anmälan sker via YH-antagning där du sedan kommer få mer information och bjudas in till vår lärplattform. Du måste logga in på ditt konto för att anmäla dig. Under "Aktiviteter" väljer du antingen Självstudier på egen hand eller Anmälan Självstudiekurs i grupp.

Jennie Efraimsson
Utbildningsledare, Moln- och virtualiseringsspecialist
070-781 65 36
jennie.efraimsson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad