Studera på Yrkeshögskolan Campus Mölndal i höst

Funderar du över ifall programmering skulle kunna vara något för dig? På vår informationsträff online kan du träffa lärare, studerande och utbildningsledare, välkommen!

Arrow-right

Yrkeshögskolan Campus Mölndal utbildar .NET-utvecklare med start 30 augusti 2021. Vi har lediga platser och vill möjliggöra för den som saknar våra särskilda behörighetskurser Programmering 1 och Webbutveckling 1 att läsa Behörighetsgivande förutbildning (BFU) för att sedan, efter godkända resultat, antas till den ordinarie YH-utbildningen.

Välkommen på informationsträff online 27 augusti kl. 10.00 - 11.00

Du får möjlighet att träffa personal från yrkeshögskolan, tidigare studerande och pedagogisk personal i utbildningen.

BFU:n utgår från moment i gymnasiekurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1 och kommer starta 30 augusti och pågå under fem veckor.

Sökanden som blir antagna kommer läsa BFU samtidigt som de deltar i YH-utbildningen. De som klarar BFU-utbildningen blir formellt antagna på YH-utbildningen. BFU-studerande kommer få tid tillsammans med pedagogisk personal för att få stöttning i BFU-studierna.

I plusboxarna hittar du specifik information om BFU:n. Du kan där läsa information om:

 • Genomförande BFU
 • Ansök till BFU och .NET-utvecklare
 • Information .NET-utvecklare
 • Kontakta oss

För dig som bli antagen till BFU-utbildningen kommer du läsa BFU parallellt med ordinarie YH-utbildning .NET-utvecklare. Det innebär att du kommer ha ett högt tempo i några veckor. Du är inte formellt antagen till YH-utbildningen. Om du klarar BFU-utbildingen blir du antagen till .NET-iutvecklare.

Under utbildningen tar du till dig utbildningens innehåll genom inspelade föreläsningar och studieuppgifter. Du studerar till stor del på egen hand. Vid vissa tillfällen kommer du ha tillgång till pedagogisk personal och handledare. Mer information ges på infromationsträffen.

När BFU-kursen är avslutad följer vi upp hur du kommit in i YH-utbildningen och erbjuder extra handledning om behov finns.

Du måste skicka in en ansökan både till BFU-utbildningen och till .NET-utvecklare. Du kan inte bli antagen till .NET-utvecklare utan att ha ansökt både till .NET-utvecklare och till BFU-utbildningen.

BFU är en förutbildning som beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Det är en egen utbildning där studerande måste registreras.

Du skickar in samma dokument i båda dina ansökningar.

 • Utbildningen startar 30 augusti 2021
 • Längd 400 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Praktik 20 veckor, 100 YH-poäng (LIA)
 • Särskilda förkunskap Matematik 2c, Programmering 1 samt Webbutveckling 1 (eller motsvarande reell kompetens)
 • Sen ansökan Den här utbildningen är öppen för sen anmälan. Vid sen anmälan görs inget urvalsprov.
 • CSN- berättigad Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Läs mer om utbildningen .NET-utvecklare:

Om du har frågor kontaktar du oss via yh.campus@molndal.se.

Välkommen till informationsträff 27 augusti kl. 10.00!

Du får möjlighet att träffa personal från yrkeshögskolan, tidigare studerande och pedagogisk personal i utbildningen.

Länk till informationsträffen.

Läs mer om YH-utbildningen .NET-utvecklare

Länk till utbildningens hemsida.

 • Utbildningen startar 30 augusti 2021
 • Längd 400 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och studieort 100%, platsbunden, Mölndal
 • Praktik 20 veckor, 100 YH-poäng (LIA)
 • Särskilda förkunskap Matematik 2c, Programmering 1 samt Webbutveckling 1 (eller motsvarande reell kompetens)
 • Sen ansökan Den här utbildningen är öppen för sen anmälan. Vid sen anmälan görs inget urvalsprov.
 • CSN- berättigad Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Dela på:

Senast uppdaterad