Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

IT-projektledare

Ansökan till utbildning öppnar 31 januari 2020

Ser du en framtid inom IT och ledarskap?

Som IT-projektledare arbetar du med att ta fram kundanpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team. Du ansvarar för att driva förstudier och projekt enligt relevant projektmodell och kvalitetskrav. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta med resurs- och tidsplanering, kostnadsuppföljning och rapportering.

Att arbeta som IT-projektledare passar dig som är drivande, flexibel och självgående. Du är redo att ta ansvar och trivs i en roll som kräver god samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga. Efter YH-utbildningen kan du arbeta som till exempel arbeta som agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Start augusti 2019
 • Längd 260 YH-poäng ( ca 1,2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Antal platser 20 st
 • LIA 16 veckor (praktik)

Under utbildningen

Under yrkeshögskoleutbildningen till IT-projektledare får du fördjupade kunskaper inom projektledning. Det kan innefatta att arbeta med en projektplan, tidsplan och budgetarbete. Rapportering är en viktig del av din kommande yrkesroll. På YH-utbildningen lär du dig om agilt arbete och agil projektledning genom arbeta i scrumteam och använda Trello som projektverktyg.

För att säkerställa genomförandet av projekt mot uppsatta behov, krav, mål och budgetramar fördjupar du dina kunskaper om affärsmannaskap och kundförståelse. Som IT-projektledare är det viktigt att utveckla en god samarbetsförmåga. Under YH-utbildningen ingår arbete i olika projektgrupper. Du lär dig att tillämpa grupputvecklingsmodeller som FIRO och Wheelan.

IT-projektledaren samarbetar ofta med internationella företag eller IT-konsulter från andra länder, vilket innebär en efterfrågan på kunskap i engelska i skriftlig och muntlig kommunikation, något som behandlas i kursen branschengelska.

I slutet av yrkeshögskoleutbildningen kombinerar du ditt examensarbete med Lärande i arbete (LIA) under sammanlagt 16 veckor där du handleds av en IT-projektledare på ett företag du själv tar kontakt med eller något av de företag vi samarbetar med.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng motsvarar 1 veckas helstudier

 • Projektledning, 40 p
 • Grupputvecklingsprocesser, 20 p
 • Affärsmannaskap, 20 p
 • Branschengelska, 20 p
 • Introduktion till agila projekt, 20 p
 • Agila metoder och processer i IT-projekt, 40 p
 • Lärande i arbete, 80 p
 • Examensarbete, 20 p

Efter utbildningen

IT-branschen har en stor efterfrågan på kompetens inom alla områden. Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke. Med en utbildning till IT-projektledare får du en bra ingång till IT-branschen, med stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare. Titlarna kan skilja sig åt mellan olika företag. Som nyutexaminerad kanske du inleder din karriär som delprojektledare eller assisterar en senior projektledare. Ju mer erfarenhet du skaffar desto mer ansvar får du. Det finns flera olika nivåer av IT-projektledare med olika ansvar och fokusområden. Det ger dig en god möjlighet att växa in i yrkesrollen som IT-projektledare.

Om branschen

Den tekniska utvecklingen har blivit en allt större och viktigare del av arbetsmarknaden. I dag genomförs stora investeringar inom digitalisering och automatisering i flera branscher vilket ökar efterfrågan på IT-projektledare som kan styra projekt inom budget och tidsram. IT-branschen är till skillnad från flera andra branscher inte lika känslig för konjunktursvängningar.

Arbetsmarknaden ger möjlighet till att både arbeta med ett företags egna projekt men även ute i externa konsultuppdrag. Efterfrågan på IT-projektledare är stor, inte bara hos traditionella IT-företag, utan även inom offentliga sektorn och i så gott som alla stora och medelstora bolag. Västra Götaland har näst störst arbetsmarknad inom IT i landet, näst efter Stockholmsregionen. Behovet av projektledare följer kurvan av övriga IT-komptenser inom regionen som visar på goda jobbmöjligheter.

Är du behörig att söka?

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler här.

Behörighet IT-projektledare

För att vara behörig till utbildningen krävs tidigare arbetslivserfarenhet* eller eftergymnasiala studier inom IT om minst två år på heltid. Bifoga intyg som styrker din särskilda behörighet!

* Arbetslivserfarenheten kan vara från IT, teknik, telekom, arbetsledning, projektledning, koordinering, pedagogik, samt i vissa fall även inom kommunikation eller service.

Grundläggande behörighet

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper.

Du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor

För YH-utbildningen IT-projektledare behöver du förutom grundläggande behörighet ha följande kunskaper:

Lägst betyget E/G/3 eller motsvarande kunskaper

 • Engelska 6
 • Svenska 2 (eller Svenska som andraspråk 2).

Saknar du betyg i båda eller någon av kurserna kan du göra ett nivåtest hos oss på Campus Mölndal för att pröva din reella kompetens. Klarar du testet motsvarar det ett godkänt betyg i kursen.

Du behöver dessutom

2 års yrkeserfarenhet inom IT eller annat relevant område*

Eller

1 års yrkeserfarenhet inom IT eller annat relevant område * + 1 års studier på eftergymnasial nivå inom IT**

Eller

2 års studier på eftergymnasial nivå inom IT**

* Yrkeserfarenheten kan vara från IT, teknik, telekom, arbetsledning, projektledning, koordinering, kommunikation, service eller pedagogik.

Yrkeserfarenheten ska intygas med arbetsgivarintyg och kan kompletteras med CV eller personligt brev. Yrkeserfarenheten ska motsvara heltid med tydliga start- och slutdatum. Ange omfattning i procent (%). Om du arbetat deltid ska du styrka din yrkeserfarenhet så att den omräknat uppnår två år. Intygen ska innefatta beskrivning av relevanta arbetsuppgifter för utbildningen du sökt.

** Studier från yrkeshögskolan, universitet och/eller högskola godkänns. 60 högskolepoäng motsvarar ett års studier på universitet och/eller högskola. 200 YH-poäng motsvarar ett års studier på yrkeshögskolan.

Kontakt

Sara Wickenberg
Enhetschef Yrkeshögskola
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

image/svg+xml symboler

Det är ett framtidsyrke!

Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke! Behovet av IT-projektledare kommer öka under en lång tid framåt.

Kristian Matic,
IT-arkitekt, Mölndals stad

Relaterat material


Ledningsgruppsföretag

 • Atea
 • Axians (Ericsson)
 • Chalmers Tekniska Högskola 
 • Consulting
 • DfindIT
 • Evry Sweden AB
 • Nordlo
 • Sigma IT
 • Star Republic
 • Mölndals stad IT avdelningen

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-14 15.58

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE