.NET-utvecklare

En kvinna sitter vid en laptop med kod på skärmen.

Start: Startar ej 2022

Längd: 400 YH-poäng (2 år)

Studietakt: 100 %

Praktik: 20 veckor

CSN: Berättigar till studiemedel

Vill du ha ett kreativt yrke där du får arbeta med programmering och problemlösning? Då är det denna utbildning du ska läsa.

Du får en gedigen grundutbildning inom objektorienterad programmering med C# som huvudspråk. Detta är en grund för att du ska kunna arbeta som systemutvecklare i Microsofts .NET-plattform. I utbildningen lär du dig även grunderna i frontendutveckling med HTML, JavaScript, och CSS.

I utbildningen får du lära dig att arbeta i den agila projektmetoden scrum, som är standard i de flesta IT-företag. Du får lära dig versionshantering, att utveckla system med god kodstandard och struktur samt att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD). Detta är flera arbetssätt som efterfrågas av branschen. I kursen Continuous Integration, Delivery och Deployment lär du dig även hur man kontinuerligt driftsätter nya versioner av mjukvaran, en kompetens som efterfrågas av arbetslivet.

Utbildningen avslutas med en 20-veckors praktikperiod (LIA) där du får erfarenhet av att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

I kursen Examensarbete väljer du själv ett språk eller en teknologi som du vill bredda eller fördjupa dig inom. På så sätt kan du se till att du inför den avslutande LIA-kursen har precis den kompetens ditt LIA-företag efterfrågar.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav.

Kurser

 • Objektorienterad programmering i C#, 40 Yh-poäng
 • Objektorienterad arkitektur, 40 Yh-poäng
 • Kvalitetssäkring i C#, 40 Yh-poäng
 • Webbramverk: React, 40 Yh-poäng
 • Personlig och professionell utveckling, 20 Yh-poäng
 • Agil mjukvaruutveckling, 20 Yh-poäng
 • Datalogi, 20 Yh-poäng
 • Continuous Integration, Development och Deployment, 40 Yh-poäng
 • Examensarbete, 40 Y-poäng
 • Lärande i arbete, 100 Yh-poäng

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på systemutvecklare inom .NET är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga på C#, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Efter utbildningen kommer du kunna arbeta som systemutvecklare, .NET-utvecklare, backendutvecklare eller fullstackutvecklare. Men kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket.


Relaterade yrkesroller är frontendutvecklare, testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

 • Matematik 2, 100 poäng,
 • Programmering 1, 100 poäng
 • Webbutveckling 1, 100 poäng

Har du tillägnat dig kunskapen på annat sätt finns möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella kompetens.


Du som saknar förkunskaper inom programmering och webbutveckling kan ansöka om en plats i vår sommarkurs, BFU (behörighetsgivande förutbildning).

Publicerad: 2022-05-18
Senast uppdaterad: 2022-11-10