Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på systemutvecklare inom .NET är stor. IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är duktiga på C#, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Efter utbildningen kommer du kunna arbeta som systemutvecklare, .NET-utvecklare, backendutvecklare eller fullstackutvecklare. Men kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket.


Relaterade yrkesroller är frontendutvecklare, testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

Publicerad: 2022-05-18
Senast uppdaterad: 2022-08-09