Utbildningen innehåller kurserna:

  • Objektorienterad programmering i C#, 40 YH-poäng
  • Objektorienterad arkitektur, 50 YH-poäng
  • Test- och kvalitetssäkring, 10 YH-poäng
  • Introduktion till cloudutveckling, 10 YH-poäng
  • Grundläggande molnapplikationer, 40 YH-poäng
  • Konsultmässighet och kommunikation, 10 YH-poäng
  • Skalbara molnapplikationer, 40 YH-poäng
  • Att drifta molnapplikationer, 60 YH-poäng
  • Examensarbete, 40 YH-poäng
  • Lärande i arbete, 100 YH-poäng


5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.


Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav.

Publicerad: 2022-05-18
Senast uppdaterad: 2023-08-23