Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Tidigare arbetslivserfarenhet* om minst ett år på heltid. Bifoga intyg som styrker din särskilda behörighet.

* Du ska ha yrkeserfarenhet av ansvar för exempelvis personal, ekonomi eller leverans enligt uppställda mål. Detta ska intygas i form av tjänstgöringsintyg underskrivet av chef.

Exempel på relevanta yrkesroller är: projektledare, produktionsledare, teamledare, samordnare, koordinator, entreprenör eller lärare.

Yrkeserfarenheten är ej beroende av bransch.

Mer information om behörighet

Läs mer om behörighet på sidan Från ansökan till antagning

Publicerad: 2022-05-09
Senast uppdaterad: 2024-03-06