För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt betyg i följande kurser:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Tidigare arbetslivserfarenhet* om minst ett år på heltid. Bifoga intyg som styrker din särskilda behörighet.

* Du ska ha yrkeserfarenhet av ansvar för exempelvis personal, ekonomi eller leverans enligt uppställda mål. Exempel på relevanta yrkesroller är: projektledare, produktionsledare, teamledare, samordnare, koordinator, entreprenör eller lärare. Yrkeserfarenheten är ej beroende av bransch.

Har du fått kunskaper på annat sätt finns möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella kompetens.

Publicerad: 2022-05-09
Senast uppdaterad: 2022-09-20