Utbildningen innehåller kurserna:

  • Grupputveckling, 20 YH-poäng
  • Server, Nätverk och IT säkerhet, 30 YH-poäng
  • Projektmetodik, 45 YH-poäng
  • Ledarskap, 30 YH-poäng
  • Mjukvaruutveckling, molnplattformar och trender, 25 YH-poäng
  • Agila arbetssätt, 20 YH-poäng
  • IT service management och ITIL, 15 YH-poäng
  • Affärsmannaskap, 25 YH-poäng
  • Examensarbete, 30 YH-poäng
  • Lärande i arbete, LIA, 80 YH-poäng

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.


Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav.

Publicerad: 2022-05-09
Senast uppdaterad: 2024-05-31