Vill du få fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter av molnplattformen Microsoft Azure? Med denna kurs får du praktiska färdigheter att sätta upp, underhålla och administrera vanliga Azure tjänster.

Du får även kunskaper i felhantering, felsökning och att undersöka optimeringsmöjligheter och lär dig även riskidentifiering, säkerhet och integritet (PUL, GDPR), säkerhet gällande såväl teknologi som den information som hanteras.

Publicerad: 2023-01-25
Senast uppdaterad: 2023-06-28