Utbildningen innehåller kurserna:

 • Microsoft server, 30 YH-poäng
 • Active Directory, 30 YH-poäng
 • Servervirtualisering, 30 YH-poäng
 • Konsultmässighet och kommunikation, 10 YH-poäng
 • Microsoft Exchange, 20 YH-poäng
 • Microsoft Sharepoint, 35 YH-poäng
 • Microsoft Teams, 35 YH-poäng
 • Support, 10 YH-poäng
 • Azure, 40 YH-poäng
 • AWS, 40 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete, 90 YH-poäng


5 YH-poäng motsvarar en veckas helstudier.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra utbildningar. Syftet är att säkerställa att utbildningens mål matchar arbetsmarknaden behov och krav.

Publicerad: 2022-05-18
Senast uppdaterad: 2022-12-22