Varje år ansöker vi om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att få starta nya utbildningar, eller fortsätta driva de vi redan har. För att en ansökan ska bli beviljad krävs att vi har utformat utbildningen i samarbete med arbetslivet. Tillsammans kan vi utforma attraktiva utbildningar som motsvarar framtidens kompetensbehov.

 

Utöver våra långa grundutbildningar har vi även möjlighet att utforma kortare utbildningar för att kompetenshöja er befintliga personal.


Kontakta oss om du vill vara delaktig i våra utbildningar. Du kan också besvara vår enkät där vi ställer frågor om hur du ser på framtida kompetensbehov inom IT.

Publicerad: 2022-05-18
Senast uppdaterad: 2024-05-13