Du som arbetar inom it-branschen kan vara med och utforma våra YH-utbildningar efter ditt behov. Genom att vara med i en av våra ledningsgrupper kan du bidra till att våra studerande får sina drömjobb och säkerställa att du får den kompetens du efterfrågar.

Varje utbildning inom yrkeshögskolan har en ledningsgrupp som består av arbetslivsrepresentanter, utbildningsledare, studerande samt representanter från det offentliga skolväsendet (gymnasium eller högskola).

Bli en del av ledningsgruppen

Ledningsgruppen fungerar som en styrgrupp. Här fattar vi strategiska beslut och ansvarar för utbildningens kvalitetssäkring. Ledningsgruppen ansvarar även för godkännande av kursplaner, antagning och validering av de sökandes kompetenser samt utfärdande av examen. Tillsammans i ledningsgruppen kan vi säkerställa att de studerande får moderna kunskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Ledningsgruppens arbete

Vi tror på långsiktiga relationer och att ha roligt ihop - samtidigt som vi får bra saker att hända. Ledningsgruppen träffas fyra gånger om året samt en avslutande femte träff då vi bjuder dig till Mölndals stolthet - vårt vackra Gunnebos slott.

Under dessa fyra möten lyssnar vi på som händer i våra olika världar: it-branschen, skolan och våra studerandes perspektiv. Vi fattar också vissa formella beslut. Du som sitter med i ledningsgruppen är med och förbereder vissa frågor innan beslut ska fattas.

Gästföreläsning

Innan de studerande ska söka LIA-praktik bjuder vi in företag som får presentera sin verksamhet. Ett utmärkt tillfälle för ditt företag att locka nya talanger.


Det finns även möjlighet för ditt företag att medverka i utbildningen genom att hålla i en gästföreläsning. Vi rekommenderar att ni föreläser om ett ämne som kan kopplas till kursen de studerande läser.


Hör av dig till oss om du vill presentera din verksamhet eller gästföreläsa på någon av våra utbildningar.

Publicerad: 2022-05-18
Senast uppdaterad: 2023-11-15