Ta möjligheten att lära känna nya talanger. Genom att ta emot en LIA-praktikant får du möjlighet att lära känna en potentiell framtida medarbetare med moderna kompetenser.


Vårt mål är att förse våra studerande med modern kunskap och rätt verktyg. Därför erbjuds alla studerande möjligheten att praktisera under sin sista termin. Förhoppningen är att en lyckad LIA-period kan leda till en anställning.


Redo för arbetsmarknaden

För att vara behörig till LIA-praktiken måste den studerande ha klarat alla kurser under det första året. Vi ställer höga krav på våra studerande för att vi ska kunna garantera att den som gör sin LIA-praktik har de kunskaper som ditt företag efterfrågar.

För att LIA-perioden ska bli så lyckad som möjligt rekommenderar vi att det finns en plan för introduktion och upplärning för den studerande, med gradvis ökande svårighetsgrad med mer handledning i början och mindre på slutet.

Konsultmässig grund

I alla våra it-utbildningar ingår en kurs i konsultmässighet med fokus på så kallade ”soft skills”. Genom kursen tränas den studerandes självkännedom, samarbetsförmåga samt förmågan att presentera sig själv och sin kompetens på ett pedagogiskt sätt. Alla våra studerande förbereds för en framtida arbetsmarknad och vi vet att teknisk kompetens inte alltid är tillräckligt för att vara anställningsbar inom it-branschen.

 

Andra sätt att rekrytera

Om ditt företag inte har möjlighet att ta emot en LIA-praktikant är du välkomna att kontakta oss för att prata om andra sätt att öka era möjligheter att rekrytera från våra utbildningar.

Publicerad: 2022-05-18
Senast uppdaterad: 2022-09-21