Java- och webbutvecklare

Utbildningen startar ej hösten 2020

Är du intresserad av IT och programmering? Programmering är ett kreativt yrke. Ditt arbete kommer ha stort värde för de som ska använda de IT-system du utvecklar.

Som utvecklare bör du vara intresserad av problemlösning och ha tålamod att metodiskt utforska olika lösningar tills det fungerar som du tänkt. Minst lika viktigt är kommunikation och samarbetsförmåga, samt förståelse för användarens behov.

Under utbildningen får du en gedigen grundläggande kompetens inom Java- och webbutveckling, samt en första värdefull arbetslivserfarenhet genom kurserna LIA 1 och LIA 2. Utbildningen genomförs i samarbete med IT-företag i regionen.

Snabbfakta

 • Examen Yrkeshögskoleexamen
 • Startar ej hösten 2020
 • Längd 400 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt 100%
 • Studieort Mölndal
 • Antal platser 20 st
 • LIA 24 veckor (praktik)

Under utbildningen

Under YH-utbildningen Java- och webbutvecklare får du lära dig objektorienterad programmering med Java som språk och webbutveckling, med HTML, CSS, JavaScript och PHP.

För att kunna utveckla mer avancerade system får du utbildning i databashantering och Java Enterprise. Inom webbprogrammeringen lär du dig använda så kallade webbtjänster (web services) och olika JavaScript-ramverk som till exempel Jquery, Angular och Node.

Under YH-utbildningen kommer du även att få lära dig versionshantering, utveckla system med god kodstandard och struktur och att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD), arbetssätt som efterfrågas av branschen. Ett agilt arbetssätt med fokus på Scrum ingår också i utbildningen där du blir Java- och webbutvecklare.

Under YH-utbildningen varvas praktiska och laborativa moment med teoretiska studier. Kurserna LIA 1 och LIA 2 är praktik och förlagda till företag. Under din praktik lär du dig genom att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får värdefulla branschkontakter.

Kurser som du läser (YH-poäng*):

*5 YH-poäng (yhp) motsvarar 1 veckas helstudier

 • Objektorienterad programmering, 50 yhp
 • Datalogi, 20 yhp
 • Databasutveckling, 25 yhp
 • Webbutveckling inkl. ramverk, 30 yhp
 • Test och kvalitetssäkring, 20 yhp
 • Examensarbete, 30 yhp
 • Lärande i arbete 2, 60 yhp
 • Lärande i arbete 1, 60 yhp
 • Java Enterprise, 40 yhp
 • Agil systemutveckling, 15 yhp
 • Webbutveckling, 50 yhp

Efter utbildningen

Med en yrkeshögskoleexamen från Campus Mölndal kommer du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på webb- och systemutvecklare är stor. Många IT-företag har svårt att rekrytera medarbetare som är duktiga på Java, ett av världens tre största programmeringsspråk.

Exempel på yrkesroller som YH-utbildningen Java- och webbutvecklare leder till är programmerare, javautvecklare, webbutvecklare och front- eller backend-utvecklare.

Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla branscher och det finns många vägar att gå efter några år i yrket. Relaterade yrkesroller är testare, IT-projektledare och utbildare inom programmering.

Med några års erfarenhet har du också goda möjligheter att starta eget.

Om branschen

Automatisering och digitalisering håller på att förändra hela arbetsmarknaden. Inget bolag kan utveckla produkter eller tjänster utan tillgång till digital kompetens. Efterfrågan på duktiga utvecklare är stor, inte bara hos de traditionella IT-företagen utan även inom den offentliga sektorn och i så gott som alla stora och medelstora bolag.

De största arbetsgivarna inom IT-branschen är konsultbolag till exempel Cap Gemini, Evry, Dfind och CGI. Som konsult hyrs du ut till något annat företag under en kortare eller längre period. Stora kunder till konsultbolagen är till exempel Volvo, Ericsson och Telia. Det finns också flera företag i regionen som arbetar med egen utveckling (in-house). Hit hör till exempel Lindex som är baserat i regionen, men även många mindre och inte lika välkända bolag.

Har du kompetens inom programmering kommer du att vara så eftertraktad att du har stor möjlighet att själv välja vilken typ av företag du vill arbeta för.

Är du behörig att söka?

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Läs mer om yrkeshögskolans olika behörighetsregler här.

För att söka denna utbildning behöver du uppfylla grundläggande behörighet samt nedanstående särskilda förkunskaper.

Du har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För YH-utbildningen Java- och webbutvecklare behöver du ingen tidigare erfarenhet av IT. Campus Mölndal erbjuder en behörighetsgivande förutbildning, BFU, som täcker de viktigaste delarna från de två gymnasiekurserna som krävs för att vara behörig till utbildningen. Förutbildningen berättigar till studielån och du som blir godkänd på BFU:n garanteras en plats på utbildningen.

Du som har godkända betyg i kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1 behöver inte gå BFU-kursen.

Du behöver kunskaper som motsvarar Engelska 6 samt Matematik 2 a/c. Saknar du betyg i någon eller båda av dessa kurserna kan du göra ett nivåtest hos oss på Campus Mölndal för att pröva din reella kompetens. Klarar du testet motsvarar det ett godkänt betyg i kursen.

Annika Lund
Utbildningsledare Yrkeshögskola (YH)
Javautvecklare och .NET-utvecklare
0731-46 34 43
annika.lund@molndal.se

Arrow-right

Du är efterlängtad!

Vi önskar vi kunde finna fler personer med denna efterfrågade bristkompetens. Sök nu!

Christer Holgersson, 
Technogarden IT


Ledningsgruppsföretag

 • Certainest
 • Cilbuper
 • Consid
 • Devport
 • Modis
 • Nordlo
 • Plejd

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-12 11.21