Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Amazon AWS

Fler och fler företag går över till datalagring i molnet. Efterfrågan på specialister inom cloud är stort och Amazon AWS är en av de största molnplattformarna på marknaden just nu.

Utbildningen är utformad på ett sådant sätt att den studerande förbereds för att klara certifieringsprovet AWS Certified Solution Architect, Associate.

  • Längd 60 yhp*
  • Studietakt heltid (kan eventuellt även komma att erbjudas på deltid)
  • Studieort Mölndal
  • Studieform Distans med en fysisk träff per vecka, sen eftermiddag eller kväll
  • Utbildningsform Yrkeshögskola

* 5 yhp motsvarar en vecka på heltid

Utbildningens innehåll

Linux och grundläggande systemadministration (10 yhp)

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom IT-infrastruktur kopplat till system/applikationsutveckling. De studerande lär sig att i Linux designa den infrastruktur som systemet ska köras på.

Amazon AWS (40 yhp)

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om produkter, tjänster och lösningar inom AWS. De studerande ska få färdigheter i att driftsätta applikationer i Amazon AWS samt kompetens att identifiera verksamhetsbehov för att designa och implementera tjänster i Amazon AWS för att erhålla maximal effekt i ett företags molnbaserade infrastruktur.

IT-säkerhet och informationssäkerhet (10 yhp)

Syftet med kursen är att ge kunskap i riskidentifiering och säkerhet gällande såväl teknologi som den information som hanteras. Som molnspecialist har du ett stort ansvar som rådgivare åt din uppdragsgivare gällande såväl säkerhets- som integritetsperspektivet i valet om molnet är privat, offentligt eller hybrid.

Förkunskapskrav

För tillträde till utbildningen ställs utöver grundläggande behörighet krav på minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom systemadministration, IT-infrastruktur, Linux, Windows med PowerShell eller systemutveckling/programmering.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av fysiska möten, online-träffar, handledning via digitalt community, självstudier i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Som ett komplement till självstudier och fysiska träffar erbjuds handledning online kontinuerligt under hela utbildningen. Kursansvarig lärare finns tillgänglig för online-handledning minst en timme/vardag (med undantag för dagen för fysisk träff).

Varje vecka erbjuds en fysisk träff om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt, i form av workshop, labb, grupparbete, repetitionsundervisning och handledning kring de områden gruppen upplever som svåra. De fysiska träffarna är inte obligatoriska, men ger ett pedagogiskt stöd för de studerande att tillsammans med lärare och övriga studerande bearbeta kursinnehållet praktiskt.

I varje kurs ingår inlämningsuppgifter samt en avslutande examinationsuppgift. I det totala betygsgrundande underlaget ingår både praktiska och teoretiska moment.

Utbildningen kan kombineras med heltidsarbete, då studieuppgifterna är utformade på ett sätt att dessa ska kunna integreras i arbetet. De fysiska träffarna sker på sen eftermiddag, kvällstid eller helg. Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

Behörighet

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Hur ansöker jag?

Vi kommer inom kort att öppna upp för att ta emot ansökningar. Till dess kan du skicka in en intresseanmälan till Sara Wickenberg via e-post, så kontaktar vi dig så snart ansökan öppnat.

Sara Wickenberg
Enhetschef Yrkeshögskolan
0728-62 53 65
sara.wickenberg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-29 14.18

84%

FÅR JOBB EFTER
VO-EXAMEN

81%

AV SFI-ELEVERNA REKOMMENDERAR OSS

100%

BEHÖRIGA
LÄRARE