Amazon AWS (distans)

Fler och fler företag går över till datalagring i molnet. Efterfrågan på specialister inom cloud är stort och Amazon AWS är en av de största molnplattformarna på marknaden just nu.

Utbildningen är utformad på ett sådant sätt att den studerande förbereds för att klara certifieringsprovet AWS Certified Solution Architect, Associate.

Arrow-right
 • Start 25 januari 2021
 • Längd 12 veckor (60 yhp)
 • Studietakt heltid
 • Studieform distans med två onlineträffar per vecka (måndagar och onsdagar kl. 16-19)
 • Sista ansökningsdag 6 december 2020
 • Nästkommande utbildningsstart hösten 2021

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom nätverk och programmering. För att klara studierna bör du ha minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom systemadministration, IT-infrastruktur, Windows med PowerShell eller programmering (t.ex. Java, C#, JavaScript). För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs dessutom grundläggande behörighet (gymnasieexamen).

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

OBSERVERA ATT UTBILDNINGEN GÅR PÅ HELTID, dvs räkna med att lägga 40 timmar/vecka på dina studier.

Utbildningens innehåll

Linux och grundläggande systemadministration (10 yhp)

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom IT-infrastruktur kopplat till system/applikationsutveckling. De studerande lär sig att i Linux designa den infrastruktur som systemet ska köras på.

Amazon AWS (40 yhp)

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper om produkter, tjänster och lösningar inom AWS. De studerande ska få färdigheter i att driftsätta applikationer i Amazon AWS samt kompetens att identifiera verksamhetsbehov för att designa och implementera tjänster i Amazon AWS för att erhålla maximal effekt i ett företags molnbaserade infrastruktur.

IT-säkerhet och informationssäkerhet (10 yhp)

Syftet med kursen är att ge kunskap i riskidentifiering och säkerhet gällande såväl teknologi som den information som hanteras. Som molnspecialist har du ett stort ansvar som rådgivare åt din uppdragsgivare gällande såväl säkerhets- som integritetsperspektivet i valet om molnet är privat, offentligt eller hybrid.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg består av en väl balanserad kombination av online-träffar, handledning via digitalt community, självstudier i form av skriftligt och filmat material samt verklighetsbaserade studieuppgifter kopplat till kursens mål.

Varje vecka erbjuds två onlineträffar om tre timmar där kursens innehåll bearbetas praktiskt, i form av workshop, labb, grupparbete, fördjupade genomgångar av veckans innehåll samt handledning kring de områden gruppen upplever som svåra.

Kursansvarig lärare är en konsult med expertis och arbetslivserfarenhet inom området samt pedagogisk kompetens.

CSN

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Kontakta oss

Malin Helander
Samordnare IT-utbildningar Yrkeshögskolan
0704-67 7503
malin.helander@molndal.se

Ledningsgruppsföretag

 • Atea
 • Axians
 • Certainest
 • Mölndals stad IT
 • Nordlo
 • Randstad Technologies
 • Typ IT

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-10-16 15.41